Pin It

Administrație publică

Vineri, 22 Septembrie 2023 06:59

Cadrul general Administratia publica implica elaborarea si aplicarea strategiilor publice proiectate sa asigure servicii si/sau sa impuna regulamente indivizilor, grupurilor si orgaizatiilor in...

Administrație publică

Vineri, 22 Septembrie 2023 06:51

Decizia luată de către autorităţile administraţiei publice trebuie să fie fundamentată pe nevoile şi doleanţele cetăţenilor. De aici denotă faptul că cetăţenii trebuie să fie bine informaţi şi...

Administrație publică

Vineri, 22 Septembrie 2023 06:50

Abraham Lincoln susținea: „ Esenţa democraţiei o reprezintă un sistem de guvernare cu şi pentru oameni “ Luînd în considerare faptul că, deciziile administrative sunt elaborate de oameni și...

Administrație publică

Vineri, 22 Septembrie 2023 06:47

Procesul decizional este extrem de complex, iar organele abilitate în acest scop au o mare responsabilitate pentru a putea evita adoptarea unor decizii eronate. De calitatea deciziilor depinde şi...

Administrație publică

Vineri, 22 Septembrie 2023 06:23

Orice activitate umană, pentru a se derula efectiv, presupune în prealabil fundamentarea, luarea unei decizii. Dicţionarul explicativ al limbii române explică noţiunea de decizie în felul următor: „...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:45

1. Modificarea raporturilor de serviciu Activitatea funcţionarului european reprezintă situaţia în care acesta realizează, în condiţiile prevăzute pentru exercitarea acelei funcţii, atribuţiile...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:41

1. Principiile recrutării funcţionarilor publici europeni Sediul materiei recrutării funcţionarilor europeni îl reprezintă Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, mai precis Capitolul I intitulat...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:37

„Morala, ca sistem raţional de norme pentru propria conduită se bazează pe convingerea personală a fiecărui individ în comportamentul său, mobilul regulii morale fiind datoria internă a persoanei,...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:34

1. Principiile care guvernează exercitarea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici europeni Statutul funcţionarilor Uniunii Europene fixează drepturile şi obligaţiile acestora, în aşa fel...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:25

Prezentare generală Criteriile de bază ce trebuie îndeplinite de un angajat al instituţiilor europene, drepturile şi obligaţiile acestora, condiţiile de muncă şi de salarizare se găsesc în "Statutul...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:21

Principiile dreptului funcţiei publice europene sunt acele norme generale care reglementează întreaga activitate a funcţionarilor europeni şi care trebuie avute în vedere în momentul interpretării...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:18

Doctrina defineşte funcţia publică ca fiind „o grupare de atribuţiuni, de sarcini şi de competenţe, în scop de a da satisfacţie unor anumite interese generale" [1] . Funcţia publică europeană se...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:17

Conform articolului 5 din Statut, funcţionarii publici europeni sunt grupaţi în patru categorii principale, catalogate alfabetic: A, B, C şi D, la care se adaugă şi categoria 1A din care fac parte...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:15

Cu toate că noţiunea de funcţie publică în general pare relativ uşor de definit, observăm că noţiunile utilizate în diferite sisteme de drept referitoare la acest concept fac dificilă sarcina de a...

Administrație publică

Joi, 21 Septembrie 2023 07:14

În cadrul instituţiilor europene activează personal cu pregătire diversă, a căror activitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în acte normative special adoptate. Aceste acte...

Administrare.info este o bibliotecă digitală ce oferă acces gratuit la articole, referate, lucrări de licență, cărți din administrație, management, economie, drept, istorie și multe altele. Sperăm să găsiți aici informația de care aveți nevoie.