1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noțiunea răspunderii penale. Noțiunea condamnării publice, în numele legii, pronunțată de către instanța de judecată. Măsurile de constrîngere prevăzute de lege care pot preceda condamnarea publică. Răspunderea penală și relațiile juridice penale. Consacrarea răspunderii penale în normele de drept penal.

Temeiul răspunderii penale. Temeiul real (de facto) al răspunderii penale. Temeiul juridic (de jure) al răspunderii penale. Mecanismul atragerii și liberării de răspundere penală.

Noțiunea răspunderii penale

Ca orice formă de răspundere juridică și răspunderea penală este sensul cel mai strict al cuvântului: obligația unei persoane fizice de a răspunde de consecințele udelor sale ilicite. În dreptul penal însă, datorită specificității actelor ilicite interzise de a se constitui în infracțiuni și a particularității acestora de a pune în pericol ordinea de drept penal, răspunderea juridică care se naște - denumită în termenii domeniului reglementat - răspundere penală - va avea semnificația esențială a obligației de răspunde de actele sale delictuoase și de a suferi măsurile de constrângere prevăzut de lege pentru ele.

În acest interes, strict și fundamental, răspunderea penală nu este un element al infracțiunii și nici o condiție de calificare juridică a infractorului, ci deosebindu-se clar de conceptele de responsabilitate, impunabilitate și culpabilitate, pe de o parte, și de raportul juridic respectiv (conflictual), pe de altă parte, reprezintă în realitate numai efectul și consecința juridică a săvârșirii faptei penale pentru infractor.

Răspunderea penală se stabilește în cadrul soluționării raportului juridic penal de conflict, antrenând relații complexe, atât de drept procesual, cât și de drept material, care apar și se dezvoltă între subiecții acestui raport până la constatarea sa juridică definitivă, ea nu se confundă cu însăși raportul juridic penal.

Răspunderea penală este aceea formă a răspunderii juridice ce se naște prin săvârșirea unei infracțiuni și care constă în obligația făptuitorului (persoanei ce a comis infracțiunea) de a se supune procesului penal și de a suporta consecințele cu caracter sancționat prevăzut de legea penală.

Temeiul răspunderii penale

În sistemul penal al Republicii Moldova, temeiul răspunderii penale în constituie numai săvârșirea unei infracțiunii concrete (art. 51 CP).

Potrivit concepției Codului Penal al Republicii Moldova, răspunderea penală care prin antrenarea sancțiunilor specifice capătă un inevitabil caracter coercitiv, este instituită în vederea apărării unor valori esențiale pentru ordinea de drept, împotriva infracțiunilor.

Instituirea răspunderii penale răspunde, în același timp cerinței asigurării reeducării morale și reinserției sociale a persoanelor care au încălcat cu vinovăție normele de drept penal.

Potrivit legislației noastre penale, infracțiune constituie unica bază pe care se poate naște răspunderea penală, reprezentând temeiul ei unic și exclusiv.

De principiu, ordinea de drept penal se realizează prin respectarea din teamă, prudență sau din convingere de către majoritatea destinatarilor legii penale a dispozițiilor sale, în cadrul unor raporturi juridice de conformare, care se nasc încă din momentul apariției regulei de conduită impuse de fiecare din normele de drept penal cu caracter incriminatoriu. Această primă etapă, neconflictuală de realizare a ordinii de drept penal este de fapt, aceea care caracterizează conduita celor mai mulți dintre destinatarii legii penale și asigură în cea mai mare măsură scopul legii penale.

Pentru cei care nu-și conformează conduita dispozițiilor normelor penale, săvârșind fapte interzise de aceastea, ordinea de drept trebuie asigurată și realizată prin intermediul tragerii la răspunderea penală a infractorilor, obiectiv ce se atinge prin intermediul nașterii și desfășurării unor raporturi juridice penale de conflict sau de constrângere.

Loading...