1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noțiunea liberării de răspundere penală în dreptul penal. Modalitățile liberării de răspundere penală. Condițiile generale ale liberării de răspundere penală.

Liberarea de răspundere penală a minorilor. Condițiile liberării de răspundere penală a minorilor. Aplicarea altor sancțiuni de drept penal în cazul liberării de răspundere penală a minorilor.

Liberarea de răspundere penală cu tragere la răspundere administrativă. Condițiile acestei liberări. Sancțiunile administrative care pot fi aplicate în cazul acestei liberări.

Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunțarea de bună voie la săvîrșirea infracțiunii. Condițiile acestei liberării. Posibilitatea răspunderii penale în cazul acestei liberări. Condițiile liberării de răspundere penală a organizatorului, instigatorului și a complicelui dacă ei au renunțat la ducerea pînă la capăt a infracțiunii.

Liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă. Condițiile acestei liberări.

Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situației. Condițiile acestei liberări.

Liberarea condiționată de răspundere penală. Condițiile acestei liberări. Prevederile procedurii penale în cazul acestei liberări.

Prescripția tragerii la răspundere penală. Termenele prescripției de tragere la răspundere penală. Întreruperea și suspendarea curgerii termenilor prescripției. Prescripția facultativă.

Noțiunea liberării de răspundere penală în dreptul penal

Reieșind din principiul umanismului și atitudinea îngăduitoare a statului față de persoanele care au săvârșit infracțiuni ce prezintă un grad de pericol social redus în legislația penală a fost introdusă instituția liberării de răspundere penală. Astfel, atingerea scopurilor generale și speciale ale pedepsei penale este posibilă și fără tragerea persoanei vinovate la răspundere penală.

Esența liberării de răspundere penală constă în liberarea persoanei, care a săvârșit o infracțiune ce are un grad redus de pericol social, de aprecierea negativă dată de stat faptei infracționale, care ar urma să fie exprimată în sentința de judecată.

Legislația penală admite oricare modalitate de liberare de răspundere penală din cele enumerate mai sus, drept temei servind gradul neînsemnat de pericol social al faptei săvârșite, precum și prezența unui caracter socialmente periculos neînsemnat al personalității vinovatului.

Liberarea de răspundere penală poate consta în renunțarea instanței de judecată de a intenta dosarul penal, în clasarea cauzei sau în renunțarea de a pronunța sentința.

Persoana vinovată poate fi eliberată de răspundere penală la etapa intentării procesului penal, în procesul examinării cauzei și dezbaterilor judiciare, însă până ce judecata se va izola în camera de consiliu pentru a determina sentința de condamnare.

Liberarea de răspundere penală a minorilor

Conform art. 54 (alin. 1) CP persoana în vârstă de sub optsprezece ani, care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune neînsemnată, sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală, dacă s-au constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. Față, de această persoană pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter educativ prevăzute de art. 104 C. P.

Reieșind din conținutul legii penale, condițiile necesare pentru aplicarea acestei modalității de eliberare de răspunderea penală sînt următoarele:

  1. săvârșirea pentru prima oară a unei infracțiuni neînsemnate, sau mai puțin grave;
  2. caracterul neînsemnat al pericolului social al delicventului minor;
  3. posibilitatea corectării delicventului minor fără a fi supus răspunderii penale.

Liberarea de răspundere penală cu tragere la răspundere contravențională

Art. 55 C. P. subliniază în special că persoana care pentru prima oară a săvârșit o infracțiune neînsemnată, sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală cu tragere la răspundere administrativă, dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate alin. 1 al art. 55 C. P., le pot fi aplicate următoarele sancțiuni administrative:

  1. amenda în mărime de până la 150 uc;
  2. arest contravențional de pînă la 30 de zile.

Pentru a avea loc înlocuirea răspunderii penale trebuie să fie îndeplinite anumite condiții:

  1. săvârșirea pentru prima oară a unei infracțiuni neînsemnate sau mai puțin grave;
  2. fapta, în conținutul ei concret și împrejurările în care a fost săvârșită, prezintă un grad de pericol social redus și nu a produs urmări grave;
  3. paguba pricinuită prin infracțiune a fost integral reparată până la pronunțarea hotărârii;
  4. din atitudinea infractorului după săvârșirea infracțiunii rezultă că acesta regretă fapta;
  5. sînt suficiente date că infractorul poate fi îndreptat tară a fi supus răspunderii penale.
Loading...