1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noțiunea și trăsăturile pedepsei în dreptul penal. Deosebirea pedepsei penale de sancțiunile administrative și disciplinare.

Scopurile pedepsei penale. Restabilirea echității sociale. Corectarea condamnatului. Prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cît și de alte persoane.

Noțiunea eficienței pedepsei penale. Condițiile creșterii eficienței pedepsei.

Noțiunea și trăsăturile pedepsei în dreptul penal

Sancțiunile de drept penal sunt măsuri de constrângere și reeducare, specifice dreptului penal, care se aplică în cazul săvârșirii unor fapte (acțiuni sau inacțiuni) prevăzute de legea penală, în scopul restabilirii ordinii de drept încălcate și apărării relațiilor sociale protejate prin normele penale.

Caracterizare generală:

  • sancțiunile de drept penal reprezintă o instituție de bază a dreptului penal, care alături de instituția infracțiunii și cea a răspunderii penale, formează pilonii oricărui sistem de drept penal,
  • reglementarea sancțiunilor de drept penal este importantă pentru întreaga reglementare penală, contribuind la realizarea ordinii de drept, atât prin conformare cât și prin constrângerea exercitată față de cei care au nesocotit dispozițiile normelor penale,

în cadrul raporturilor penale de conformare, sancțiunile penale sunt necesare pentru a exprima gravitatea abstractă a faptei prevăzute de legea penală și intensitatea avertismentului adresate tuturor membrilor societății asupra consecințelor încălcării legii penale, iar în cadrul raportului penal de conflict, pedeapsa apare ca o consecință firească a aplicării legii penale, proporțională cu gravitatea faptei și periculozitatea concretă a făptuitorului,

sancțiunea penală este consecința stabilirii răspunderii penale a făptuitorului, iar la rândul ei, răspunderea penală este consecința săvârșirii unei infracțiuni,

sancțiunile reprezintă mijloacele esențiale de apărare a valorilor sociale fundamentale ale societății împotriva infracțiunilor,

sunt cele mai grave tipuri de sancțiuni aplicabile infractorilor.

Scopurile pedepsei penale.

Scop:

  • acesta este consacrat expres în dispozițiile art. 61 alin. 2 C.pen. care prevede că: “Scopulpedepsei esteprevenirea săvârșirii de noi infracțiuni”.
  • prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni se realizează atât pentru cel căruia i se aplică o pedeapsă care este menită să asigure constrângerea și reeducarea infractorului (“prevenție specială”, se are în vedere pericolul concret), cât și pentru ceilalți destinatari ai legii penale care sub amenințarea cu pedeapsa prevăzută în norma penală își conformează conduita exigențelor acesteia (prevenție generală ”, se are în vedere pericolul abstract).
  • prevenția specială și generală constituie scopul imediat al pedepsei, scop care este determinat de aplicarea concretă a pedepsei pentru săvârșirea de infracțiuni.
Loading...