1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Noțiunea și modalitățile calificării infracțiunilor. Noțiunea de calificare a infracțiunii. Modalitățile de calificare.

Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de infracțiuni.Calificarea infracțiunii in caz de tentativă.Calificarea infracțiunii în caz de pregătire.

Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței normelor penale. Noțiunea concurenței normelor juridice penale. Regulile de calificare ale fiecărei modalități a concurenței normelor juridico-penale

Noțiunea și modalitățile calificării infracțiunilor

Veriga centrală în aplicarea normelor juridice este instituția calificării infracțiunii. Această noțiune este pe larg utilizată în activitatea organelor de drept, dar puțin studiată și comentată de literatura de specialitate.

Calificarea infracțiunii ne răspunde la întrebarea s-a săvârșit sau nu infracțiunea. Reieșind din aceasta, devine evidentă importanța pe care o are această noțiune în știința dreptului penal. Pentru cât de corect va fi calificată fapta prejudiciabilă săvârșită depinde desfășurarea cauzei penale și echitatea pedepsei. În cazul unei calificări incorecte se încalcă principul legalității, echității și vinovăției, de aceea e foarte important de a înțelege esența calificării infracțiunii pentru a nu face erori în aplicarea normelor juridice.

În domeniul dreptului, a califica o faptă înseamnă a-i da o apreciere juridică, a alege norma juridică corespunzătoare, care conține elementele acesteia (vezi: I. Pitulescu; E. Dersidan; P. Abraham; I. Ranete, Dicționar de termeni juridici uzuali, explicativ practic, București, Ed. Național, 1997, p. 62). Calificarea infracțiunii este o parte componentă a calificării juridice ce diferă de alte tipuri de calificări (Calificarea delictului civil, contravenției administrative) prin aplicarea normelor de drept penal.

Codul penal al Republicii Moldova conține un capitol întreg ce abordează problema calificării infracțiunii, definită în articolul 113 ca „determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii prevăzute de norma penală”.

În dreptul penal, calificarea infracțiunii constituie o etapă și condiție absolut necesară pentru aplicarea normelor juridico-penală, adică a da faptei prejudiciabile apreciere juridică adecvată, invocând norma juridico-penală din codul penal. Aici se are în vedere atât dispozițiile părții speciale, cât și a celei generale. Cu toate acestea, în literatura de specialitate se întâlnesc și constatări ce derogă de la regulile generale și neglijează legătura indisolubilă între partea specială și generală a dreptului penal. Unii autori susțin că calificarea infracțiunii este aplicarea normei speciale în rezultatul stabilirii corespunderii semnelor unei fapte prejudiciabile și elementele unei infracțiuni concrete prevăzută de un articol din partea specială a codului penal.

Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de infracțiuni

Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de infracțiuni, determinat la art.33, se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvîrșite.

Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței normelor penale.

1) Concurența normelor penale presupune săvîrșirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile, cuprinse în întregime de dispozițiile a două sau mai multor norme penale și constituind o singură infracțiune.

2) Alegerea uneia din normele concurente care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise se efectuează în condițiile art. 116-118.

Loading...