1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conform Legilor Manu, cele mai grave infracțiuni se socot: Asasinul ori complotul asupra unui brahman, consum de alcool, jaf.

Legile menționează categoriile de infracțiuni, grave - împotriva proprietății statului,trădare de patrie, furtul averii regelui, proprietății obștești.. Infracțiune contra proprieetății private,veții și sănătății membrilor societății, tirania în familie. Infracțiune contra religiei. Infracțiunile înpotriva funcționarilor administației, tot odată și infracțiunile săvîrșite de funcționarii de stat (mita, abuz de serviciu).

Conform legilor Manu,sunt menționate pedepsele                        penale.Avertizarea,

mustrare,amenda, privație de libertate,pedepse corporale, confiscarea proprietății personale, expulzarea din țară,pediapsa capitală.

Legia reglamentiază modul și locul de executare a pedepsei.

În India antică se mai aplică pedeapsa corporală. Tăerea limbii,înfrăngerea în gură a unui pumnal de fer încins,turnarea uleiului ferbinte în gură, tăerea buzelor.

Menționăm că existau și forme exepționale, cănd persoana este absolvită de răspundere juridică,în caz de extremă magoră a circumstanțelor.

Procesul juridic. Judecătorul suprem este regele. El examiniază numai cazuri foarte grave. În cele lalte cazuri el este reprezentat de magistrați aleși. Curtea marțială este fixată, dar existau judecătorii mobile, care însoțiau armata în campaniile militare.

În legile Manu sunt reglamentate 18 temeiuri de atentare a procesului,fie penal, civil, administrativ - datoria,depozitele, vănzarea lucrului furat, întreprindere comercială ilegală, vinderea unui lucru dăruit, anularea vănzării ori cumpărării, neînțelegere între slugă și stăpîn, dificilii cu hotarul,insulta,furtul, jaf,tîlhăria, adulterie, succesiunea,jocul cu noroc.

Proces juridic se desfășoară, prin depunerea plîngerii argumentată. Este necesară mărturia a 3 martori,Dacă dovezile sunt temeinice,dar inculpatul neagă,i se folosește tortura. Decizia judecătorului este decesivă.

Depunerea mărturiei, găsim în Legile Manu dispoziții progresiste.

  • martor nu poate fi persoană cointeresată.
  • martor nu poate fi Regele.
  • bătrînii,minorii,membru a castei inculpatului.
  • persoane în stare de ebrietate,bolnavi psihici.

Femeile depun mărturii numai ca martor pentru femei.

Falsificarea dovezelor ete aspru pedepsită.

Depunere de jurămînt. Era practicată depunerea jurămîntului-dacă nu era posibil participarea la proces.

Ordallile, sunt ultimile instanțe de-a afla adevărul.

Manu reglamentiază 3 tipuri de ordalii:

  • Ordaliia apei ( legat și azvîrlit în apă, dacă ese la suptrafață este socotit nevinovat).
  • Focului (trecerea prin foc, dacă nu rămîn arsuri este socotit nevinovat).

- Ordaliia pe sănătatea familiei sale, se jură, atingînduse în timpul cela de de soție, copii săi.

Loading...