1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În dezvoltarea dreptului chinez antic accentuăm 3 etape.

În prima etapă China pe timpul dinastiei Șan-ini , un rol important juca normele etice de comportare (li) , atitudinea membrilor sociietății față de rege (van). Normele sunt bazate pe stima față de domnitorul (van). Drepturile juridice nu sunt selectate din codul religios-etic.Tot odată rol important începe să joace dispozițile domnitorului,ordinile și poruncile,care în caz de nesupunere erau forțate pentru îndeplinire.

În sec. VI îen Confuțius ( Kong Fu Zi an.550-470 îen ) marele filozof chinez, a formulat concepția relațiilor între oameni,bazată pe armonii totală a socieetății cu mediul înconjurător,ca sursă a bunăstării spirituale,materiale.

Menținerea ordinii se înfăptuește conform normelor morale tradiționale (li), bazate pe compromisul în tot.

Armonia socială conform tractatului „Cerințelor Cerului”- se socoate că, socieetatea este grupa de oameni care comunică, aciviază ,conform ideii „siao”, iubirea părintească,stima față de naturi și supunere domnitorului și elitei sociale.

La etapa 2, perioada Cjango,sec.V -III îen, se codifică normele de comportanent în socieetate, apart normele juridice, și tot odată se înăsprește răspundera penală,formulate în Codul Conducerii cu socieetatea și statul ,scrise de Șan-Ian, concepția bazată pe supunerea totală a poporului față de domnitor(van). Ideia majoră a studiului dat este , inposibilitatea activității sociale ,fără supunerea totală față de legile și poruncile domnitorului. Răspundera colectivă la diversele infracțiunile. Se propaga egalitatea în fața legii,avănd intenția -slăbirii puterii politice aristocrației locale. Ori și ce ignorare a poruncilor domnitorului se prevedia o pediapsă aspră.

Lupta ideologică a diferitor curente filozofice, juridice sau întețit la sf. sec.III îen, pe timpul dinastiei Țini ( 221-207 îen), cînd concepțiile legiștilor, devine ideologie oficială.Se începe prigonirea adepților confuțizmului, se ard cărțile lui, se întețește răspunderea penală ( au fost uciși 400 de filozofi-confuțiști).

Filozofia legiștilor chineji antici se baziază pe principiul egalității a tuturor în fața legii și feciorului Cerului. Reformele logiste sunt implimate foarte dur, dar prevăd întărirea puterii regale. Este propagată Cultul legii.Controlul total și deciziile politice sunt luate reeșind din situația economică a statului. Posturile de răspundere sunt repartizate conform activității proprii.Ideologul curentului dat este Șan Ian.( 390-338 îen ).

Dinastia Hani ( sec IIIîen-sec 3IIIen) etapa 3, a formării dreptului chinez antic ,îi este caracteristic victoria formală a confuțiștilor, înbinarea studiului lor cu dogmele legiștilor- confuțizm ortodoxal al dinastiei Hani.Concepția magoră - formarea unui stat centralizat , bine organizat ,reeșind din concepțiile armoniiei a socieetății. Ideea dominantă este ideea neegalității ,membrilor sociietății,deosebirile de rang social,vărstă. O reglamentare strictă a membrilor sociietății.conform normelor morale „li”. Normele nesupunerii sunt pedepsite conform legilor „fa”, Acolo unde nu agunge „li”,folosim „fa”, Adică dacă nu dorești să te supui, vei fi impus.

Unirea confunțiizmului cu legizmul,duce la victoria viziunii concepțiilor dreptului tratat de Confuțius , exprimat în tratatele „Cjou Li”, „I li”, „LI țzî”.

Loading...