1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Orănduirea socială și statală a Califatului Arab în sec. VII-X

În sec.VII en, în triburile arabe din Asia Centrală să începa procesul de descompunere tribală,si statornicirea relațiilor de clasă. Inegalitatea de avere ducea la tendința de-a ocupa posturi de răspundere în cadrul obștii. Apare sclavia, care se caracteriza prin sclavie a poporelor nemusulmane.

Cel mai complex proces de divizare de avere și formarea a noilor clase se vede în regiunea Hedjaz (coasta Mării roșii), unde în jurul orașelor ,sau concentrat triburile semi-sedentare (triburi de crescători de vite,și prelucrători de pămînturi). Orașele, ce se aflau în drumurile comerciale, concentrau bogății enorme (Mekka, Iasrib). Puterea totală o dețineu negustorii camatari.

În situația dată de criză, războaie permanente, se formează primele clase de aristocrați arabi, conduși de ideologia religioasă musulmană,care avia și are în zilile noastre o influență enormă asupra minților popoarelor arabe. Islamul (formulată de prorocul Magomed) ca religie oficială apare islamul în anii 560 e.n. Islamul proclamă necesitatea de-a evita conflictele, propagă ideia formarii unei socieetăți noi. Toate triburile arabe sunt cemate la asimilarea națiunii noi arabe, sub ejida religiei musulmane islamul Aceasta este idea principală a relijiei noi. Înarmați cu noua religie, aristocrații arabi ,au subminat toată puterea politică,administrativă pe imens teritoriu ai viitorului Califat.

Extrem de repede, popoarele arabe, înving divirgențile între triburi și formează un stat Islamic Califatul Arab. sec.VII e.n. După moarte lui Magomed, rudele,adepții noii religii, au ocupat toate posturile de conducere.. Din răndul lor și au început să fie aleși Califii (înlocuitorii profetului).

Centralizați,bine uniți pe baza ideologiei religioasă ei în decurs de sec.VII-VIII au supus teritorii imense (Asia Centrală.Orientul Apropiat, Africa de Nord). Ocupînd Mesopotamia,India ,care dega retrăiau relații feudale, arabii au întrodus feudalizmul în Calfatul său.

Aparatul de stat era extrem de centralizat. Califul, pe lîngă concentrarea în mînile sale a finanselor imense, a puterii executive (emirat, ocupa postul de Imam (post religios suprem). Putere Califului se transmitea ereditar. Statul obținănd forma de monarhie centralizată teocratică. Califul permanent ținea minte că aristocrația sa, tinde să-l abdice.

Organele centrale de conducere erau: Divanui-al-Djund,cu funcțiile mai mult militare de cît sociale. Divanui-al-Haradj, organul financiar și fiscal. Divan-al-Barid, dirijarea infrastructurii statului, și primul rănd drumurilor. Tot odată realiza securitatea statului, fiind cel mai mobil organ statar (ministerul de Informație și Securitate).

  1. Dreptul și judecata medievală arabă

Odată cu statornicirea relațiilor statale, se formiază și Dreptul statal, (Șariat). Cale ce trebue de urmărit.

Izvoarele de bază sunt înscrise în Cartea sfîntă-Coran.care este tractat religios,cod de legi conform căruia musulmanii trăesc. Coranul (istorisire) scrisă de adeprul lui Mogomed, Said, este compus din 6200 de versuri, în 114 capitole care relevă aspectile înregii activități umane a musulmanilor. Capitolele Coranului, adăugate și perfecționate de arhangelul Gabriel.

Sunne (reguli versuri) prin care se înțelege tradițiile legate de viața și activitatea lui Magomed, unde sunt expuse prescripțiile Codului Penal, Familiar.

Injma - se expune rolulju judecătorului în viața socială, dreptatea deciziilor sale.

Fetva o constatare a autorității supreme a aristocrației.

Proprieetatea.          În           Califat s-au dezvoltat normele de reglamentarea

proprieetăților.Formele de proprieetate în Califat sunt:

Hidjaz, pămînturile sfinte unde a activat Magomeg, unde poporul-băștinaș plătește zeciiala.

Vacuf, pămănturile date școlilor religioase. Se practica și dăruri de imobil ca vacuf.

Mulic- pămănturi private.

Icta, donații temporare de pămănt, împreună cu țăranii, pentru devotamentul Califatului, și religiei.

Dreptul contractual, se aborda modalotatea de-a soluționa problema apărută. Este înterzisă înrobire pentru datorii.

Dreptul Penal,         toate infracțiunile se împart în 3 categorii. Contra religiei,

statului,persoanei. Pediapsa strict determinată - hadd.              Infracțiunile contra proprietății,

persoanei, delictele de ordin mic,inferior.

Omorul predimediat, pediapsa are alternative (de regulă-100 cămile). Infracțiunile cu leziuni corporale se pedepsesc conform legilor talionului. Furtul care este extrem de discutat în Coran, în realitatea obiectivă se pedepsește foarte sever.(se tae măna). Beția tot era socotită crimă ,și se pedepsia cu 40 de lovituri.

Procesul. Funcțiile de judecător erau ptrirogativa celui ce știe bine Coranul și tălmăcirea legilor șariatului - Cădii. Procesul era continu,se selectau procese penale,publice. Judecătorul nu deținea o procedura strictă.Principalul să se conducă de Cartea sfîntă-Coran.

Loading...