1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

La sf. sec. XIII, Rusia se renaște după licidarea dominației „Hoardei de Aur.” Orașele devin centre comerciale.Procesul de unificare în stat centralizat era vizibil necesar ,unde cointersații erau în primul rînd nobilimea de rang mic, negustorii,meșteșugarii, clerii.Centralizarea era văzută de ei și ca posibilitatea circulației libere a mărfurilor de consum.

Contra unificării cnezateor ruse erau nobilimea bogată ,dregătorii , boerimia cnezatelor din Nordul Rusiei, puțin suferit de invazia nomadă. Centrul procesului de unificare era Cnezatul Moscova.Pe timpul lui Ivam Calită, (an 1325-1341), Ivan III (an 1462-1505), la cnezatul Moscova se alipesc unde binevol, unde cu forța cnezatele vecine ale Moscovei. Procesul era complicat, anevoios dar necesar. Ivan IV, cel Groaznic, sa proclamat țar (an 1547).,prin faptul acesta el arăta opiniei publice mondiale că în Europa a apărut un stat nou,centralizat, cu hotare imense.Puterea centrală a monarhului sa consolidat considerabil.

În sec.XIV, păminturile aparțineau nobilimii feudale, bisericii,puterea cărora pe loc era incontenstabilă. Ei strîngiau dări de la țăranii săi, tot odată își extindeau puterea și asupra țăranilor liberi. Țărănimia liberă trăia în comunitate, unde îi apărținea un lor de pămănt. Obștesc era pădurile, pășunile iazurile locale.

În 1497, Ivan III a emis lege care permite plecarea țăranilor de la moșier,numai după terminarea muncilor agricole. În a 2 jum. a sec.XIV,situația țărănimii se agraviază, sporeste renta, țăranii fug pe pămînturile libere la sud de rîul Volga. În 1581, a fost emisă legia care interzice plecarea și strămutarea țărănimii de pe moșia boerului „pănă la o decizie specială a țarului”, Pentru sec. XVI este caracteristică o noua formă de înrobire numită „kabala”,contractul conform căruia persoana ce a împrumutat,dar n-are posibilitatea de-a plăti, cade în robie pănă nu va acita suma împrumutată.

Orănduirea statală. Odată cu procesul de centralizare,puterea politică se consolidiază în mînile marelui cneaz.Problemele principale de ordin politic, economic, social sunt rezolvate de Duma-organ de pe lăngă cneazul rus, care este alcătuită din marea boerime. Organul era consultativ în toate problemele de ordin legislativ,executiv, judecătoresc, dar, are autoritate puternică asupra țarului Rusiea centralizate. Pe locuri, putere a cneazului era înfăptuită de guvernatorii , care avia competență majoră administrativă, executivă, juridică.

Pentru rezolvarea problemelor cotidiene, la Moscova,pe lîngă cneaz sau format departamente (pricazuri). Fiecare pricaz avia competență specială. Din an. 1564, Duma boeriască atribuia deja și funcții judecătorești. Pentru a rezolva probleme strategice,cănd nu este o înțelegere întră boerimea membrii Dumei,se convoacă Zemscii sobor,unde erau reprezentați toate păturile sociale din țară. Decizia era primită foarte greu. Administrația locală era încredințată voevozilor, ajutați de stolnici.Ei posedau toată puterea politică statală de pe loc.

Loading...