1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cele mai veci monumente juridice amintim tratate de contracte,cît între membrii socieetății ruse, atît și în raport cu demnitarii altor state.(exz. Tratat cu Bizantul). Primul tratat amintim între Oleg,cniazul rus și Leon și Alexandru din Constantinopol ( an 907).

După primirea creștinizmului în Rusia (an. 988) pătrund și cărți de drepr canonic. Amintim Pravila Rusă, cod de legi de ordin juridic adunate sec.XI-XIII,Cod juridic din Bizant, Bulgaria etc.

Proprietatea. Proprieetatea feudală se află în mănile boerimii mari.Pentru fidelitate, cneazul , dăruia moșii,pămînturi cu țărani , apropiiaților săi, dar cu beneficiu, (proprieetatea era donată, numai căt trăia proprieetarul.). Pentru domeniul dat,era impusă participarea în campaniile militare a cneazului. Treptat beneficiul dat, se transformă în feudă ereditară (votcină). Tot odată proprieetate feudală apărea și pe baza descompunerii obștii sătești.Apare proprietate privată, apar clasele de țărani și ciaburi (culaci).

Obligațiunile. În perioada feudalizmului , în Rusia obligațiunile erau slab dezvoltată, din pricina economiei naturale. Obligațiunile le întălnim numai în contracte, care erau verbale ( se pronunța cuvinte solemne). Cei drept , deja la Novgorod, întălnim și contracte scrise ( pe coajă de copac-beresta). Unicile forme de drepr contractual, îl cunoaștem : scimbul, vănzarea- cumpărarea, împrumutul,înciriere forței de muncă.

Contractele de cumpărare, se încee prin pronunțarea cuvintelor solemne,dacă se vinde un sclav, e necesar un martor. Cel ce împrumuta,putea fu vîndut în robie,dacă nu respecta contractul.

Dreptul de familie.Creștinizmul în Rusia a întrodus dreptul canonic bizant în relațiile de căsătorie. Se permitea căsătoria de la 15 ani , cu acordul părinților.Biserica permitea căsătorie de 2 ori. Divorțul eta reglamentat de un Ustav special.Toate problemele de ordin familiar era în competența bisericii. Soția avia drepturi mai mici de cît bărbatul.Tatăl avia putere nelimitată asupra copiilor.Copii putea fi vînduți în robie (ca holopi) de către tatăl său.

Tutela. Dacă tata deceda,tutela copiilor devenia mama, dacă deceda și ia ,apoi tutelă deveniau rudele mai apropiiate.

Dreptul penal. În periada dată dreptul penal păstra amprenta orănduirii gentilice (exz. Răzbunarea privată). Dacă nu este posibilă răzbunarea se plătește o amendă (vira). Des era practicată și plătirea unei amende în favoare cneazului. Pravda rusă, cuprinde diverse categorii de infracțiune. Cele mai grave infracțiuni sunt socorite 1. împotriva puterii cneazului (organizarea și participarea în complot, trădarea de către vasal a cneazului său). A 2 categorie, infracțiunea împotriva persoanei fizice. Grave erau socotite infracțiunile contra proprieetății feudalului, care erau pedepsite cu amenzi mari.

În perioada feudală organele administrative dispunea de dreptul de-a judeca.Nu exista o separare a puterii în feudalizmul rus. În oraș, dreptul de-a judeca îl poseda posadnicul.

Paralel dreptul de-a judeca o avia biserica, și boerii pe domeniile lor.

La judecată erau cemați participanții de către instanțiile judecătorești. Probațiunile admise erau martorii, cojurătorii, jurămîntul.

Procesul de unificare a cnezatelor ,a dus la codificarea dreptului feudal rus. În 1497 apare Sudebnicul lui Ivan III, care cuprinde 68 articole, și reglamentiază dreptul procesual, penal, civil. În 1550 ,a fost emis un Sudebnic perfecționat, modern,care cuprinde 100 de articole,. Noul Sudebnic , este semnificativ prin ordinea de organizarea procedurelir juridice. Unele articole stabilesc obligațiunile drepturilor șerbilor,succesiunilor.În 1648 este emis un nou cod de legi juridice Sobornoe Ulogenie, alcătuit din 25 capitole, și 968 articole.Capitolul 1-10 cuprinde Dreptul de stat, 10-15,organizarea judecătorească,11-12 dreptul penal

Istoria statului și dreptzlui rus feudal, din sec XVI-XVII este semnificată prin trecerea moșiilor donate de către țar slujitorilor săi, prin ereditate fiilor săi. Tot odată posesorii noilor votcini erau obligați să paricipe în campaniile militare.

În perioada sec.XVI , contractele de scimb pot avia drept obiect ori și ce formă de proprieetate. Contractele de vînzare-cumpîrare obțin importanță mare. Contractele de împrumut se încee în formă scrisă.

Căsătoria deja este precedată de logodie, care este un contract înceiat. Nerespectarea contractului avia urmări de ordin economic.

Biserica recunoștea numai prima căsătorie,ulterioare erau considerate ca tolerate. A 4 căsărorie este socotită nelegitimă.

Dreptul penal în sec XV-XVII pentru Rusia se modifică odată cu întețirea luptei de clasă, infracțiunile cresc, pedepsele de asemenia. În timpul dat ,se fac distincții între infracțiunile intenționate și neintenționate, sau comise în stare de necesitate.

Am menționat deja, că organele de judecată în Rusia erau de diferite feluri. Totuși sa stabilit o divizare a judecătoriei de stat, în judecătorii centrale, locale. Centrale erau socotite,Țarul și Duma (pe lîngă Dumă a fost formată pacnpaBHau na/iarna) pe cînd local rămînia judecătoriia voevodală.

Loading...