1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

         Persoanele ce joacă un rol important in sistemul politic1 finlandez sunt :

Primul ministru are un rol foarte important în coordonarea procesului politic atât cu numele cât şi practic.

      Exista o cooperare strânsă între Cabinetul Primului Ministru şi Ministerul Finanţelor

Rolul ministerelor în formularea politicii şi iniţierea de reforme:

- capacitate de analiză politică

- expertiză atentă în vederea luării de decizii, organizate astfel încât  să implice părţile interesate

- grad înalt de putere executivă acordată ministerelor, cu referire la  atribuţii legislative

 • Ministerele se ocupă mai ales cu definirea politicii, implementarea fiind realizată prin agenţii.
 • Separare totală între politică şi administraţie:
 • Miniştri, consilieri politici şi secretari de stat ai ministerelor stau la baza capacităţii politice.
 • Funcţionarii publici constituie capacitatea ”tehnică” de operare şi analiză politică.

Persoanele ce joacă un rol important:

 • • Cele mai importante acorduri politice sunt făcute de către şefii partidelor de guvernământ în cadrul întrunirilor săptămânale
 • Cabinetele comitetelor (4) se ocupă săptămânal, la ordinea zilei, cu propuneri de organizare, aprecierea şi luarea unei poziţii ferme faţă de expertiza specializată de către funcţionarii publici
 • Programele de politică orizontală guvernamentală (4) o nouă metodă de a mări eficienţa muncii guvernamentale de pregătire până la data limită.

Cele mai importante documente:

 • Programul guvernamental ca punct de referinţă în definirea

politicii : cel mai important document coordonator (4 ani).

Programul guvernamental se bazează pe prevederi fondate ( pe termen mediu şi lung): economice (Ministerul Finanţelor) şi sociale; coordonarea şi răspândirea informaţiilor cu privire la  prevederile făcute prin Cabinetul Primului Ministru.

 • Documentul Strategic Guvernamental (DSG) anual: evaluarea eficacităţii politicilor guvernamentale şi formularea celor viitoare.
 • Startegiile ministeriale proprii în baza programului guvernamenntal.
 • Planurile operaţionale şi financiare ale ministerelor pe o durată de 4 ani, din care primul corespunde următorului buget anual.
 • Decizia guvernamentală anuală privind limitele cheltuielilor pe următorii 4 ani : declaraţii asupra politicii în conformitate cu DSG(Documentul Strategic Guvernamental).

       Munca de pregătire:

 • • Munca de pregătire realizată de către grupuri de lucru inter-ministeriale formate din funcţionari publici;
 • • Folosirea expertizei externe (consilieri, academicieni, instituţii de cercetare etc.)
 • •Strângerea cu regularitate a comentariilor făcute de alte ministere şi grupuri interesate asupra deciziilor în fază de proiect
 • Pregătirea tradiţională prin discuţii deschise: iniţiative politice majore discutate îndelung de către conducere şi mass media

           În marile reforme decizia de politică guvernamentală (program, principiu aflat la baza deciziei etc.) precede procesul de proiectare a legii: legile sunt văzute ca instrumente formale ce reflectă alegerea făcută

 • Mijloacele informaţionale moderne cresc nivelul de transparenţă al muncii de pregătire.
Loading...