1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Societăţile de asigurări apelează la reasigurare pentru a proteja asiguraţii atunci când riscurile preluate sunt prea mari. Prin reasigurare, o societate de asigurări are o stabilitate financiară mult mai mare şi în plus creşte capacitatea de acceptare a noilor riscuri. Astfel, reasigurarea intervine dacă suma asigurată pentru un risc sau un grup de riscuri depăşeşte limita pe care o societate de asigurări o poate suporta fără a afecta protecţia celorlalţi asiguraţi.

Reasigurarea reprezintă cedarea de către asigurător către alte societăţi de asigurare a părţii din riscul subscris care depăşeşte reţinerea sa proprie. Scopul reasigurării îl reprezintă menţinerea unui echilibru corespunzător între primele de asigurare încasate şi despăgubirile datorate de fiecare asigurător în parte[1].

În legislaţia românească, reasigurarea este definită astfel:

"art. 6 - operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţă interna şi internaţională de asigurări. Cedarea în reasigurare pe piaţa internaţională se va face numai în măsura în care riscurile care fac obiectul reasigurării nu pot fi plasate pe piaţa internă. în operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurator, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare[2]."

Dezvoltarea pieţelor de asigurări la nivel local produce implicit o dispersie a riscului la nivel internaţional de la societăţile de asigurări către societăţile de reasigurări, prin procesul de reasigurare. Acest proces de dispersie al riscului la nivel internaţional este exprimat prin cedarea unor obligaţii de plată ale unui asigurător către reasigurator. Fluxurile financiare provenite din activitatea de reasigurare în context internaţional pot influenţa balanţa de plăţi externe a unui stat atunci când riscurile acceptate de către societăţile de asigurări sunt foarte mari şi se impune transferul lor în reasigurare.

Una din funcţiile reasigurării este impusă, de către instituţiile de supraveghere şi control a pieţei de asigurări din fiecare ţară, prin termenul numit gradul de solvabilitate.

Acesta este calculat de către fiecare societate de asigurări şi reprezintă raportul dintre capitalul societăţii şi încasările din prime.

Reasigurarea poate fi cumpărată în cele două forme care se practică în acest moment pe piaţa internaţională, reasigurarea proporţională şi reasigurarea neproporţională.

Pentru cedarea riscurilor de către o societate de asigurări către o societate de reasigurări şi plata primelor de reasigurare se apelează la brokeri de reasigurare. Brokerul de reasigurare pentru serviciile efectuate este plătit de către reasigurator cu un comision din primele de reasigurare plătite de asigurător.

Reasigurarea proporţională aduce pentru societatea de reasigurări o răspundere stabilită ca proporţie din suma asigurată acceptată prin contractul de asigurare încheiat de către societatea de asigurări. Despăgubirile în cazul unei daune se repar tizează în mod proporţional între societatea de asigurări şi societatea de reasigurări.

Reasigurarea neproporţională nu are în construcţia ei o legătură directă între riscurile asigurate acceptate de societatea de asigurări şi cele transferate unei societăţi de reasigurări. Acelaşi fapt se poate spune şi despre despăgubirile suportate de asigu rător şi cele suportate de către reasigurator care intervine în plată numai atunci când sunt depăşite anumite sume stabilite în contract.

Un aspect deosebit ce apare în contractele de reasigurare este exprimat prin neutilizarea unei forme standardizate a contractului de reasigurare, acesta având o formă concepută în funcţie de riscurile acceptate şi daunele plătite de către societatea de reasigurări.

 

[1] Felicia Alexandru, Daniel Armeanu - Asigurările de bunuri şi persoane, Editura Econo­mică, 2003, p. 101.

[2] Legea nr. 136 din 29 dec 1995 privind asigurările şi reasigurările în România. Publicata în Monitorul Oficial al României nr. 303 din 30 decembrie 1995.

Loading...