Tipărire
Categorie: Management
Accesări: 227
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sintetizând comentariile anterioare, se poate spune că realizarea inovării în cadrul organizaţiei presupune actiuni sistematice de planificare, control şi îmbunătăţire continuă a inovării. Procesul este complex, vizează toate laturile activităţii şi implică personal din diverse compartimente ale firmei precum şi resurse din fara organizaţiei.

Responsabilitatea managementului cuprinde activităţile asociate managementului de la cel mai înalt nivel:

Managementul resurselor se referă la asigurarea resurselor necesare desfăşurării proceselor de CDI:

Procesele de bază, dacă ne referim la inovare, se referă la:

-  realizarea programelor/ proiectelor de CDI, \

- protecţia proprietăţii intelectuale,

- transferul proprietăţii intelectuale.

 

Controlul şi îmbunătăţirea cuprinde:

Managementul inovării este abordat distinct, în teorie şi practică, dar înţelegerea şi rezolvarea corectă a problemelor specifice acestui domeniu presupune utilizarea conceptelor şi metodelor altor domenii ale managementului, cu care este în strânsă legătură.

 

Bibliografie de bază

  1. Popescu, M., Managementul proceselor de cercetare-dezvoltare, Ed. Universităţii Transilvania din Braşov, 2002
  2. Hastbacka, M.A., Open Innovation: What’s mine is mine... What’s yours is mine too?, Technology Management Journal, 2004
  3. Chesbrouch, H., Reinventig R&D through Open Innovation, http://www.utdallas.edu
  4. Chesbrough, H., Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.
  5. *** Paths to success. Three ways to innovate your business model, IBM Institute for Business Value.