Pin It
  1. În literatura de specialitate s-au identificat următoarele trăsături ale controlului:

- Controlul este o activitate derivată din activitatea principală pe care o verifică şi cu care formează aşa numita administraţie activă.

- Controlul este o activitate secundară în raport cu activitatea supusă verificării, indiferent de momentul în care intervine faţă de realizarea activităţii verificate. Pentru acest motiv, trebuie spus că activitatea de control nu trebuie să stânjenească în nici un fel desfăşurarea acelei activităţi.

- Controlul este un atribut al conducerii administrative indiferent de persoana care îl exercită şi care poate fi un şef direct sau nu.

  1. În ceea ce priveşte funcţiile controlului, acestea pot fi următoarele:
  2. a) Funcţia de constatare - indică gradul, modul de realizare şi eficienţa activităţii verificate.
  3. b) Funcţia preventivă - constă în asigurarea evitării abaterilor de la lege.
  4. c) Funcţia corectivă - vizează îmbunătăţirea activităţii verificate, prin înlăturarea cauzelor ce generează sau a condiţiilor care favorizează abaterile de la lege.
  5. d) Funcţia sancţionatoare - constă în posibilitatea de a antrena răspunderea juridică a autorilor vinovaţi de încălcările săvârşite şi descoperite în activitatea verificată.

Administrare.info este o bibliotecă digitală ce oferă acces gratuit la articole, referate, conspecte din administrație, management, economie, drept, istorie și multe altele. Sperăm să găsiți aici informația de care aveți nevoie.