Pin It

Mărimea profitului este variabilă în timp şi spaţiu şi poate fi apreciată cu ajutorul mai multor indicatori. Oricare ar fi însă forma de profit (contabil, economic, pur) acesta este măsurat absolut (ca masă, volum) şi relativ (ca rată).

Masa profitului - reprezintă suma totală dobândită de o firmă sub formă de profit, de o ramură, sau de economia naţională şi se stabileşte ca diferenţă între preţul de vânzare şi cost, sau ca diferenţă între venituri şi cheltuieli. Calcului el se poate face pentru întreaga masă a producţiei, pentru fiecare produs sau grupă de produse.

Rata profitului - exprimă mărimea relativă a profitului, calculată ca un raport procentual între masa profitului şi un termen de referinţă corespunzător, care reflectă efortul depus în scopul obţinerii profitului.

Modalităţile de calcul a ratei profitului (Rp)sunt:

 1. Rata economică a profitului - raportul procentual dintre masa
  profitului (MP) şi totalul activelor (proprii şi împrumutate)
  agenţilor economici (AT):

Rp — (MP/AT) x 100    sau   Rp — (P/AT) x 100

 1. Rata comercială a profitului - raportul procentual între masa
  profitului (MP) şi totalul încasărilor la preţul pieţei din actele
  de comerţ efectuate într-o perioadă de timp de un agent
  economic, adică cifra de afaceri (CA):

Rp — (MP/CA) x 100    sau   Rp — (P/CA) x 100

 1. Rata financiară a profitului - raportul procentual între masa
  profitului (MP) şi activele proprii ale firmei (AP):

Rp — (MP/AP) x 100     sau   Rp — (P/AP) x 100

 1. Rata rentabilităţii (Rr)- raportul procentual între masa
  profitului (MP) şi costul de producţie corespunzător (Cp):

Rr — (P/ Cp) x 100

Rata profitului are o limită minimă şi una maximă.

Limita minimă - rata profitului marginal, care asigură o masă a profitului considerată suficientă de agenţii economici pentru a accepta continuarea activităţii sale.

Limita maximă - este greu de determinat; teoretic, este acea rată a profitului la care volumul vânzărilor a atins punctul maxim, după care începe să scadă.

Mărimea şi dinamica ratei profitului sunt influenţate de numeroşi factori, dintre care amintim:

 • nivelul productivităţii sau randamentul factorilor care influenţează şi volumul rezultatelor, fapt care impune firmelor orientarea către activităţi cu productivitate mai ridicată;
 • preţul de vânzare al produselor şi serviciilor şi diferenţa dintre acesta şi cost;
 • volumul, structura şi calitatea producţiei;
 • viteza de rotaţie a capitalului;
 • raportul dintre profit - salariu, dobândă - rentă.

Există însă o multitudine de factori de influenţă care nu depind de activitatea agenţilor economici:

 • impozitele şi taxele indirecte plătite de firmă statului;
 • preţul de achiziţie al factorilor de producţie;
 • rata dobânzii;
 • nivelul chiriilor etc.

Mărimea profitului depinde însă, în mare măsură, de activitatea întreprinderii pe linia reducerii costurilor de producţie, a îmbunătăţirii structurii şi calităţii produselor, a obţinerii unor preţuri avantajoase de desfacere etc.

Administrare.info este o bibliotecă digitală ce oferă acces gratuit la articole, referate, conspecte din administrație, management, economie, drept, istorie și multe altele. Sperăm să găsiți aici informația de care aveți nevoie.