Functia de control se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi specifice dintre care cea mai importanta este aceea ca activitatea de control nu este o activitate primara de sine statatoare. Scopul principal al controlului il reprezinta imbunatatirea unei activitati si inlaturarea unor erori sau prevenirea lor.

In general prin activitatea de control sunt depistate ilegalitatile si deficientele in activitatea controlata fapt care permite organelor competente sa adopte masurile necesare pentru eliminarea respectivelor deficiente si ilegalitati, masuri care duc la imbunatatirea activitatii controlate.

In activitatea de control sunt angrenati functionari publici, fiind infaptuita de acestia, si este exercitata implicit asupra functionarilor publici care sunt o componenta esentiala a organelor administratiei publice alaturi de mijloacele materiale, banesti si de competenta.

Controlul extern se efectueaza atit de organele centrale de specialitate din cadrul administratiei publice, cit si de organe infiintate special pentru a efectua controlul In anumite domenii sau probleme, adica este vorba de un control specializat.

Pentru exercitarea controlului specializat statul antreneaza organele sale centrale de specialitate, si anume:

  • controlul sanitar este efectuat de serviciile si subdiviziunile organului central de specialitate in medicina;

-     controlul veterinar se exercita prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administratiei publice In domeniul medicinii veterinare, ale serviciilor teritoriale ale acestor organe, precum si prin intermediul persoanelor fizice si juridice investite cu acest drept;

-     controlul ecologic este efectuat de organele centrale de specialitate ale administratiei publice, prin sectiile si subdiviziunile teritoriale ale acestora, precum si prin intermediul organizatiilor obstesti;

-     controlul financiar este efectuat de organele centrale de specialitate in domeniul finantelor;

-     controlul protectiei muncii este efectuat de organele respective ale administratiei publice centrale de specialitate si de subdiviziunile acestora;

  • controlul antiincendiar este exercitat de serviciile de pompieri la toate nivelele;

-     controlul vamal tine de resortul organelor vamale la intrarea si iesirea din tara.

Un rol deosebit In realizarea controlului specializat ii revine Parlamentului, prin intermediul comisiilor sale specializate sau prin intermediul Curtii de Conturi.

Curtea de Conturi este un organ suprem de control specializat, infiintat de Parlament. El este autonom in activitatea sa, exercita controlul tuturor organelor de control din tara si coordoneaza activitatea acestora in caz de necesitate.

În Republica Moldova (art.133 din Constituţie), Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice. Curtea de Conturi este alcătuită din 7 membri. Preşedintele Curţii de Conturi este numit de Parlament, la propunerea Preşedintelui acestuia, pentru un termen de 5 ani. Membrii Curţii sunt numiţi de Parlament, la propunerea preşedintelui acestuia. Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice