Pin It

Finanţele publice reprezintă o disciplină ce are tangenţe atît cu ştiinţele economice cît şi cu cele sociale. Finanţele publice au legătură strînsă cu dreptul administrativ şi cu cel constituţional. Aceasta rezultă din faptul că, în majoritatea cazurilor, prelevările de resurse băneşti la fondurile publice se fac prin constrîngere, fără contraprestaţie şi cu titlu nerambursabil. Din această cauză aceste relaţii trebuiesc reglementate  juridic sau să îmbrace o formă juridică: lege, act, decret etc.

Întocmirea, aprobarea, executarea, încheierea şi controlul bugetului administraţiei centrale se face într-o ordine clar stabilită, implicînd un număr mare de funcţionari publici. Toate aceste faze ale procesului bugetar într-un stat de drept sînt deasemeni reglementate prin lege. Faptul că operaţiile financiare capătă o reglementare juridică, face ca finanţele publice să se plaseze “în epicentrul” activităţii administraţiilor publice, ne face să considerăm această disciplină atît economică cît şi de drept.

Există o legătură strînsă între finanţele publice şi ştiinţele politice. Instrumentele financiare servesc deseori nu numai pentru intervenţia în domeniul economic, dar şi cel social şi politic. Legătura dintre finanţele publice şi ştiinţele economice este şi mai strînsă, în deosebi aceasta se referă la finanţele întreprinderii, management, ştiinţele de profil monetar şi bancar, economia politică.

Deci, finanţele publice este  o disciplină ce se intercalează cu ştiinţele economice, juridice, sociale şi politice. Datorită acestui fapt finanţele publice reprezintă o disciplină ce e studiată atît de studenţii facultăţilor economice, cît şi cele de drept.