Pin It

Termenul deontologie provine din doi termeni, unul de origine latină, deon care înseamnă datorie și unul de origine greacă, λογος/logos, care înseamnă cuvânt, știință . (deontologia ar însemna “știința despre datorie sau ceea ce trebuie făcut”). Știință care se ocupă cu normele și cu obligațiile specifice fiecărui domeniu de activitate. Deontologia este un compartiment al eticii care se ocupă cu studiul normelor și obligațiilor specifice unei activități profesionale, sau ansamblul normelor de conduită și de obligațiuni pe care trebuie să le respecte un cadru medical. Deontologia medicală este totalitatea regulilor și uzanțelor care reglementează relațiile dintre medici sau dintre aceștia și bolnavii lor; etică medicală.