Pin It

Odată emise, sau adoptate, după caz (adoptarea este specifică autorităţilor colegiale), actele administrative trebuie să fie aplicate.

Cu privire la aplicarea actelor administrative se impune examinarea succesivă a două probleme: intrarea în vigoare a actelor administrative şi executarea actelor administrative.

  • Intrarea în vigoare actelor administrative

Cât priveşte intrarea în vigoare a actelor administrative, ea reprezintă momentul din care actul administrativ este susceptibil a fi pus în executare (a produce efecte juridice).

  1. Susceptibilitatea actului administrativ de a produce efecte juridice, reprezintă momentul de plecare, în aplicarea unui act administrativ şi se referă la aplicarea pentru viitor a actului administrativ.

Autorităţile administraţiei publice nu pot să dea actelor administrative pe care le emit efecte retroactive.

Drepturile şi obligaţiile consfinţite prin aceste acte administrative, se situează în timp înainte de emiterea lor.

Unii autori consideră cazul actelor amintite o excepţie de la principiul neretroactivităţii şi tot o astfel de excepţie este considerată şi situaţia actelor administrative cu caracter jurisdicţional prin care se rezolvă un litigiu şi se face referire la drepturi şi obligaţii existente la momentul ivirii litigiului privitor la acele acte.

  1. O altă problemă o presupune susceptibilitatea de executare a actelor administrative.

Actele administrative fiind susceptibile de executare, trebuie aduse la îndeplinire atât de autorităţile administraţiei publice competente să facă acest lucru, cât şi de persoanele fizice şi juridice care trebuie să se subordoneze, să se conformeze dispoziţiilor acestor acte.

Pentru a putea fi puse în executare, actele administrative trebuie să fie aduse la cunoştinţa celor competenţi să le execute.