Pin It

Secretarul general al judeţului este funcţionar public de conducere, intrând astfel, sub incidenţa Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul general se bucură de stabilitate în funcţie. El nu poate fi membru al unui partid sau al unei formaţiuni politice, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

Conform art. 120 (2) al Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, numirea secretarului general al judeţului se face de către Ministerul Administraţiei Publice, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, potrivit legii.

Secretarul general îndeplineşte aceleaşi atribuţii ca şi secretarul primăriei, dar în raport cu consiliul judeţean şi preşedintele acestuia.

Aşa cum a reieşit, dispoziţiile privitoare la consiliile locale şi la primar, cu excepţia celor referitoare la atribuţii, se aplică şi consiliilor judeţene şi preşedintelui acestuia, iar secretarului consiliului judeţean îi sunt aplicabile prevederile cu privire la secretarul comunei şi al oraşului. Unele atribuţii revin atât consiliilor judeţene, cât şi consiliilor locale.