Pin It

Conform art. 3, p.1 din Legea APL:

  • Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe următoarele principii (de constituire): autonomia locală, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea autorităţilor publice locale şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit (vezi capitolul I).

Conform art. 6, p. 2 din Legea APL:

  • Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principi- ile (de funcţionare): principiul autonomiei, legalităţii, transparenţei şi cola- borării în rezolvarea problemelor comune.

Tabelul 1. Principiile de funcţionare ale APL

 

Principiul

Conţinutul

Principiul legalităţii

Administraţia publică locală trebuie să decidă, în funcţie de legile în vigoare şi de criteriile stabilite de către instanţele judecătoreşti, fără să ia în considerare niciun alt aspect.

Principiul transparenţei

Activitatea administraţiei publice locale trebuie să fie deschisă şi transparentă. Numai cazurile de natură excepţională ar trebui ţinute în secret şi clasate ca şi confidenţiale, cum ar fi cele legate de securitatea naţională sau alte aspecte similare. De asemenea, confidenţiale sînt şi datele personale ale  angajaţilor.

Principiul colaborării

Administraţia publică locală trebuie să participe alături de alţi actori sociali la realizarea interesului comun al societăţii.

Principiul  responsabilităţii

Responsabilitatea verifică dacă respectarea legii, deschiderea, transparenţa, imparţialitatea şi egalitatea în faţa legii sînt respectate. Responsabilitatea este esenţială pentru consolidarea unor valori ca eficienţa, încrederea sau previzibilitatea în administraţia publică locală.