Pin It

Planificarea în administraţia publică locală este un proces analitic care ţine sea- ma, în principal, de următorii parametri:

 • politici (ce partide influenţează activitatea consiliului local, conjunctura politi- că, nivelul culturii politice a cetăţenilor etc.)
 • economici (politica bugetar-fiscală, mediul concurenţial, specificul agenţilor economici din teritoriu etc.),
 • sociali (nivelul de trai, gradul de sărăcie, capacitatea de asistenţă socială etc.)
 • tehnologici (starea mediului, tehnologiile utilizate, gradul de informatizare etc.). Ţinînd cont de complexitatea activităţii administraţiei publice locale şi de con-

diţiile mediului de activitate, planificarea în administraţia publică este necesară de-

oarece:

 • autorităţile publice trebuie să-şi coordoneze activităţile;
 • planurile şi planificarea pot servi drept mecanisme pentru a reuni diverse acti- vităţi (administraţia publică locală organizează activitatea în domenii foarte di- ferite: cultură, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, urbanism, construcţii etc.);
 • administraţia publică trebuie să asigure dezvoltarea viitoare (planificarea este un mijloc pentru a programa elemente încă neprogramate, a tinde spre realiza- rea oportunităţilor de dezvoltare);
 • administraţia publică trebuie să fie raţională.

În cadrul procesului de planificare sînt elaborate şi implementate strategii cuprinzătoare în scopul realizării obiectivelor şi politicilor administraţiei publice.

Aceste strategii sînt elaborate pe baza prognozelor realizate pentru diferite orizonturi de timp. Administraţia publică evaluează probabilitatea de realizare a acestor prognoze şi elaborează un răspuns (un plan) pentru a diminua consecinţele  defavorabile.

Premisele planificării:

 • formarea planului trebuie să fie rezultatul unui proces de planificare controlat şi conştient;
 • responsabilitatea procesului de planificare rămîne a fi pe seama oficialilor aleşi;
 • modelul de planificare trebuie să fie simplu şi informal;
 • planul trebuie să fie original, adică rezultatul unei concepţii creative;
 • planul trebuie să fie explicit şi articulat, adică să fie simplu dar complet;
 • planul trebuie pus în aplicare.