Pin It

Elaborarea unei politici prevede nu numai definirea sau formularea ei, dar şi elaborarea strategiilor de implementare care pot fi: de informare, de colaborare şi de confruntare.

Scopul strategiei de informare este de a aduce publicul la un astfel de nivel al înţelegerii problemei specifice, încît acesta să poată fi convins să acţioneze în favoa- rea soluţionării ei.

Strategia de colaborare presupune că preocuparea de politica dată este împăr- tăşită de publicul larg, de ONG-uri. Tacticele ce pot fi utilizate includ: construirea de coaliţii, oferirea de expertiză şi de mărturii de sprijin, desfăşurarea în comun a unor acţiuni (întîlniri, conferinţe de presă etc.)

Strategia de confruntare presupune un conflict atît de adînc, încît orice discuţii, negocieri sau dialog sînt sortite eşecului. Tacticele cel mai des folosite în cadrul unei strategii de confruntare includ demonstraţiile de masă, grevele, boicoturile etc.