Pin It

Trecerea de la modelul vechi centralizat-ierarhizat la cel participativ în gestionarea treburilor publice implică crearea comunităţii unde persistă spiritul de colaborare.

Crearea spiritului comunitar este posibilă doar într-o atmosferă de încredere şi angajament reciproc. Pe de o parte, membrii comunităţii trebuie să aibă dezvoltat sentimentul conectării şi co-participării la treburile comunitare de interes general. Pe de altă parte, implicarea cetăţenilor în procesul de formulare şi elaborare a poli- ticilor publice reprezintă o cale de creştere a democraţiei.

Problema constă în gradul în care trebuie admisă participarea.

Conceptul de participare a cetăţenilor se referă la modul de implicare şi inte- grare a membrilor comunităţii în procesul de elaborare a politicilor.

Administraţia publică este datoare să emită către cetăţeni informaţii privind ac- tivitatea şi planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii administrative a aleşilor locali şi să se poată implica şi integra în soluţionarea problemelor locale.

Pentru a asigura participarea cetăţenească, pot fi folosite aşa metode ca: informa- rea, consultarea, crearea comunităţii colaborative, deciziile comune luate în consens.

Participarea poate fi realizată prin:

 1. Sondaje de opinii (se obţin cele mai bune rezultate atunci cînd întrebările sînt adresate în mod direct cetăţenilor dintr-o localitate;
 2. Întruniri publice (cetăţenii vin la sediul administraţiei publice şi îşi expun păre- rea: de exemplu, la şedinţa consiliului local);
 3. Forumuri (adunările generale ale cetăţenilor, alegătorilor );
 1. Audierile publice (sînt practicate la consultarea bugetului local, a planurilor strategice);
 2. Anunţuri publice (sînt folosite pentru informarea publicului);
 3. Perioada de primire a comentariilor (Aceste perioade sînt Pe parcur- sul lor se primesc comentarii în legătură cu noua politică publică. Ea se extinde din momentul publicării sau afişării proiectului documentului pînă în ziua des- făşurării şedinţei consiliului local);
 4. Căsuţa poştală a cetăţeanului (opiniile cetăţenilor pot fi adunate în căsuţe poş- tale, în numeroase locuri publice din localitate);
 5. Grupuri de discuţie şi întruniri cu caracter neoficial;
 6. Focus-grupurile;
 7. Colaborarea cu mass-media;
 8. Colaborarea cu ONG-urile din teritoriu;
 9. Comisii consultative constituite din consilieri şi cetăţeni activi ai localităţii;
 10. Grupuri de presiune (lobby)

Implicarea, sub diferite forme, acetăţenilor în procesul politicilor publice va face proce- sul de administrare mai transparent şi mai receptiv la realitatea cotidiană a colectivităţii.

Modul de organizare şi eficienţa formelor de participare sînt atribuite condiţiilor din mediul economic, politic şi social în care funcţionează administraţia publică locală.

Participarea cetăţenească reprezintă cel mai eficient instrument de aplicare în practică a unor programe şi strategii vizînd dezvoltarea locală. Publicul este una dintre cele mai mari resurse în dezvoltarea şi implementarea practică a legilor şi politicilor locale.

locuitorii cunosc specificul localităţii, problemele ei, trăsăturile şi obiceiurile mai bine decît orice guvern. de aceea, implicarea localnicilor este crucială pentru stabilirea şi punerea în practică a politicilor   publice.