Pin It

Capabilitatea înseamnă abilitatea unei firme, sistem sau proces de a realiza un produs care va îndeplini cerinţele impuse pentru realizarea lui.

Stabilirea capabilităţii se încadrează în domeniul controlului statistic şi are drept element distinctiv caracterul pronunţat preventiv: calculul capabilităţii se face înainte de a începe fabricaţia de serie - pentru aprecierea calităţii tehnologiei adoptate, respectiv pe parcursul fabricaţiei pentru eliminarea preventivă a unor abateri sistematice prin efectuarea de reglaje.

Practic, pentru aprecierea capabilităţii trebuie determinată probabilitatea de   a   obţine   piese   conforme   la   o   operaţie. Procedeul   implică parcurgerea următoarelor 5 etape:

  • se stabilesc limitele admisibile ale valorilor controlate, având în vedere câmpul de toleranţă stabilit de proiectant;
  • se măsoară   caracteristica   pe   un   eşantion   extras după anumite reguli prestabilite;
  • se determină parametrii statistici: valoarea medie, abaterea maximă, abatere medie pătratică;
  • se verifică dacă datele respectă distribuţia normală;
  • se calculează probabilitatea de a realiza o operaţie corectă.

Metoda este frecvent folosită pentru verificarea stabilităţii dinamice a unui proces şi presupune efectuarea repetată a controlului, la intervale regulate. Calculul repetat al parametrilor statistici - media aritmetică, amplitudinea - arată dacă acestea se află sub valorile acceptate.

Pentru vizualizarea tendinţelor de evoluţie a acestor parametri se utilizează în practică fişe de control ce cuprind diagramele evoluţiei mediei şi amplitudinii pentru caracteristica urmărită (figura 8.4). Curbele obţinute prin   reprezentarea valorilor mediei şi amplitudinii, calculate la fiecare eşantion extras, servesc verificării stabilităţii dinamice a procesului: apropierea de limitele de control a valorii mediei sau amplitudinii sunt semnale pentru iniţierea unor măsuri care să reducă valorile parametrilor statistici între limitele de control.