Pin It

Dex-ul defineşte:

noţiunea de a administra - a conduce, a cârmui, a gospodări o întreprindere, o instituţie;

noţiunea de a conduce - a îndruma un grup de oameni, o instituţie, având întreaga răspundere a muncii în domeniul respectiv şi noţiunea conducere - acţiunea de a (se) conduce; activitatea conducătorului; persoană sau colectiv care conduce. Prin noţiunea de conducere se înţelege o activitate de organizare a oamenilor.

Termenul administrare este de origine latină, fiind formată din prepoziţia ad - către şi substantivul minister - slujitor, executor. Acest termen în semnificaţia directă înseamnă către slujitor.

Ulterior termenul administrare a început a fi folosit pentru a indica orice fel de activitate îndeplinită sub comandă sau ordinea cuiva.

Termenul administraţie publică a fost menţionat pentru prima dată în legislaţia Republicii Moldova în Constituţie adoptată la 29 iulie 1994.

Anterior era utilizat termenul de administraţie de stat (perioada sovietică şi post sovietică). Termenul administraţie publică reprezintă o categorie mai îngustă decât termenul administraţie, deoarece administraţia publică este un gen de administraţie exercitată în temei de organele executive ale statului şi care se deosebeşte de administraţia particulară.

Noţiunea de administraţie publică este necesară de a fi definită, deoarece reprezintă obiectul de reglementare a dreptului administrativ, ca ramură de drept, şi obiect de cercetare a dreptului administrativ ca ştiinţă.

Noţiunea de administraţie publică poate fi definită într-un sens dublu:

  1. Ca sistem de autorităţi publice - sens formal-organic;
  2. Ca activitate socială în cadrul statului, activitate de organizare a executării şi executării în concret a legii - sens material-funcţional.

Sensurile respective rezultă din legislaţie. De exemplu:

  1. Potrivit articolului 96 din Constituţia Republicii Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generala a administraţiei publice. În acest caz fiind vorba de conducerea cu un sistem de organe (autorităţi publice).
  2. Guvernul, în conformitate cu articolului 30 din Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, exercită atribuţiile constituţionale şi organizează executarea legilor. În acest caz este vorba de o activitate în cadrul statului.

Administraţiapublică reprezintă o totalitate de autorităţi publice în frunte cu guvernul, care efectuează activitatea de organizare a executării şi de executare în concret a legilor şi de asigurare a serviciilor publice.

Conform prevederilor capitolului VIII din Constituţia Republicii Moldova, întitulat „Administraţia publică", administraţia publică ca sistem de autorităţi publice este formată din:

  1. administraţia publică centrală
  2. administraţia publică locală.

În afară de Guvern, conform art. 107 din Constituţia Republicii Moldova ca autorităţi ale administraţiei publice centrale activează ministerele şi alte autorităţi administrative centrale.