Pin It

Conform prevederilor art. 102, alin. 1 al Constituţiei Republicii Moldova Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii.

Hotărârile se adoptă de Guvern pentru organizarea executării legilor. Hotărârile Guvernului sunt cale mai răspândite acte juridice care pot avea caracter normativ sau caracter individual.

Adoptarea ordonanţelor de către Guvern se referă la instituţia delegării legislative, prevăzut în art. 106/2 al Constituţiei Republicii Moldova. În vederea realizării programului de activitate Guvernul poate adopta o ordonanţă în conformitate cu o lege specială de abilitare (împuternicire). Legea specială de abilitare a Guvernului pentru a adopta ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adoptă de Parlament la cererea Guvernului. Legea specială de abilitare prevede, în mod obligatoriu domeniul şi perioada concretă în limitele căreia Guvernul poate adopta ordonanţe.

Dispoziţiilese emit de Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului şi, ca regulă, au un caracter individual.

Hotărârile, ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru. Unele hotărârii, ordonanţe se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Conform art. 102, alin. (4) al Constituţiei Republicii Moldova nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau ordonanţei.