Pin It

Conform art. 107 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova ministerele sunt organe centrale de specialitate ale statului (ale administraţiei publice), care traduc în viaţă, în temeiul legii, hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi sunt responsabile de activitatea lor.

În afară de ministere, Constituţia Republicii Moldova (art. 107, alin. 2)fixează că în scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţiadministrative centrale (servicii, birouri, agenţii, inspectorate de stat, comisii şi consilii guvernamentale).

Administraţia publică centrală de specialitate se realizează numai ca administraţie statală, iar structura acesteia cuprinde autorităţi guvernamentale şi autorităţi autonome. Cele guvernamentale, la rândul lor, se împart în două categorii, după cum raporturile de subordonare faţă de Guvern sunt directe sau indirecte (prin intermediul unui minister).

Organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei publice centrale sunt determinate de Legea cu privire la Guvern şi regulamentele acestor organe aprobate de Guvern.

Lista ministerelor şi altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice (altor autorităţi administrative centrale) sunt stabilite de Parlament la propunerea Prim-ministrului.

Conform în art. 24al Legii cu privire la Guvern, nr. 64-XII din 31.05.1990 în prezent în cadrul statului funcţionează 16 ministere, 7 servicii, birouri, centre, camere şi agenţii şi un şir de alte instituţii şi organizaţii ca autorităţi administrative centrale.

Conducerea ministerelor se exercită de către ministru, numiţi în modul prevăzut de constituţie şi de lege. Conducerea celorlalte autorităţi administrative centrale este asigurată de directori generali, directori, şefi, preşedinţi. Miniştrii şi ceilalţi conducători a autorităţilor administrative centrale asigură aplicarea programului de activitate şi strategiilor Guvernului în domeniul său de activitate şi asigură organizarea executării şi executarea în concret a legii şi altor acte normative.