Pin It

Legislaţia nu stabileşte în mod definitiv (concret) categoriile de acte aleorganelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi situaţiile când autoritatea respectivă poate recurge la un gen sau altul de acte administrative.

Actele cu caracter normativ(ordine cu caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli şi alte acte normative): (a) se emit în scop de executare a actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; (b) cuprind reguli cu caracter general şi impersonal; (c) urmează a fi supuse expertizei juridice şi înregistrării de stat la Ministerul Justiţiei şi doar apoi pot fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intrând în vigoare nu mai devreme de data publicării.

Actelecu caracter individual(ordine cu caracter individual, dispoziţii etc.): (a) produc efecte juridice faţă de un subiect de drept determinat; (b) produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţa persoanelor vizate în ele. (b) produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţa persoanelor vizate în ele.