Pin It

Serviciul public are la bază un şir de principii privind organizarea şi funcţionarea acestora. Principiile de bază ale serviciului public rezultă din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008, iar unele principii care poartă şi un caracter de perspectivă rezultă din Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobat prin Hotărârea Parlamentului, nr.1227-XV din 18.07.2002

Conform art. 5 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 serviciul public se bazează pe principiile:

  1. Legalităţii - respectarea strictă a legilor şi altor acte juridice conform legii, respectarea disciplinei de stat, răspunderea personală a funcţionarilor publici pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu
  2. Profesionalismului
  3. Transparenţei
  4. Imparţialităţii
  5. Independenţei
  6. Responsabilităţii
  7. Stabilităţii
  8. Loialităţii.