Pin It

Prin dreptul la carieră se înţelege transferarea funcţionarului public cu acordul său într-o funcţie superioară sau conferirea unui grad de calificare superior în cadrul aceleaşi funcţii. De dreptul la avansare beneficiază funcţionarii publici care au obţinut rezultate mai bune în muncă, au dat dovadă de spirit de iniţiativă, au susţinut atestarea, îşi perfecţionează continuu pregătirea profesională şi au gradul de calificare necesar.

Funcţionarii publici sunt supuşi evaluării performanţelor profesionale periodic (anual) în scopul de a ameliora activitatea serviciului public şi de a îmbunătăţi procesul de selectare şi repartizare a cadrelor, precum şi de a stimula perfecţionarea profesională (art. 34 din Legea nr. 158/2008). Modul şi condiţiile de evaluare a funcţionarilor publici sunt stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 201 din 11.03.2009, anexa 8. De asemenea, funcţionarii publici îşi perfecţionează pregătirea profesională prin diverse forme de instruire, în sistemul de stat, uneori în sistemul privat de pregătire şi reciclare a cadrelor.

Funcţionarii publici care au urmat cursuri de perfecţionare, au susţinut evaluarea, au vechime în gradul respectiv pot fi recomandaţi de comisiile de evaluare pentru a ocupa funcţii superioare. Legislaţia în vigoare prevede că, de regulă, funcţionarul public pentru a fi avansat în serviciu trebuie să aibă o vechime în grad de cel puţin 2 ani. Funcţionarii publici care au calităţile menţionate sunt avansaţi în serviciu. Însă în cazul în care la momentul respectiv nu există funcţii publice vacante, funcţionarul public este inclus în rezerva de cadre. Scopul rezervei de cadre este de a oferi posibilitatea completării oportune a posturilor vacante, precum şi a avansării în serviciu.

Conform Legiicu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 gradul de calificare, inclusiv în rezultatul avansării se conferă pe viaţă. În cazul trecerii la altă autoritate publică se păstrează gradul stabilit şi sporul respectiv.

Funcţionarul public poate fi degradat sau retrogradat numai prin hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unor acţiuni ilegale pentru care este prevăzută răspundere penală, precum şi pentru conferirea de grad de calificare cu încălcarea legislaţiei.