Pin It

Persoanele juridice cu scop lucrativ, spre deosebire de organizaţiile necomerciale, urmăresc scop comercial, adică obţinerea de venit (profit).

Statutul administrativ-juridic al persoanelor juridice cu scop lucrativ reprezintă drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organizaţiilor respective în cadrul raporturilor juridice administrative ce apar la constituirea, activitatea şi încetarea activităţii lor, precum şi locul şi rolul acestor organizaţii şi al asociaţiilor acestora în democratizarea şi eficientizarea administraţiei publice.

Persoanele juridice cu scop lucrativ se clasifică în următoarele categorii:

Societăţi comerciale, cum ar fi: (a) societăţi în nume colectiv; (b) societăţi în comandită; (c) societăţi cu răspundere limitată; (d) societăţi pe acţiuni.

Cooperative, cum ar fi: (a) cooperativele de întreprinzător (cooperative de prelucrare, de prestări servicii, agricole şi alte genuri de activitate); (b) cooperativele de consum; (c) alte forme stabilite de lege.

Întreprinderea de stat se fondează de către Guvern sau de alte autorităţi publice centrale abilitate prin lege.

Întreprinderea municipale se fondează de către autorităţile administraţiei publice locale.

Persoanele juridice cu scop lucrativ capătă drepturi şi obligaţii de natură administrativă, începând cu momentul înregistrării de stat, pe parcursul activităţii şi până la încetarea activităţii. Pentru a desfăşura anumite genuri de activitate (sau activităţi concrete) persoanele juridice cu scop lucrativ trebuie să obţină licenţe sau autorizaţii. Încetarea activităţii (dizolvarea) persoanelor juridice cu scop lucrativ poate fi iniţiată şi de autoritatea publică competentă (în caz de încălcare gravă a legii).