Pin It

Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor Republicii Moldova, al cetăţenilor străini şi al apatrizilor (denumiţi şi persoane fizice), la fel, cuprinde drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile acestora în cadrul raporturilor juridice administrative, inclusiv locul şi rolul acestor persoane în democratizarea şi eficientizarea administraţiei publice. Persoanele fizice devin subiecţi cu drepturi depline ai dreptului administrativ din momentul dispunerii de capacitate de exerciţiu administrativă deplină, adică din momentul când pot fi parte la raporturile juridice administrative.

Cetăţenii Republicii Moldova dispun de maximum de drepturi şi obligaţii cu caracter administrativ. Majoritatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, la o etapă sau alta de realizare, capătă natură administrativă (în special datorită faptului că realizarea lor în practică ţine de competenţa anumitor autorităţi administrative).

Cetăţenii străini şi apatrizii (sau străinii) beneficiază de majoritatea drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile prevăzute de lege. Astfel, ei nu pot fi desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova (nu beneficiază de dreptul de a ocupa o funcţie în autorităţile publice şi nici de a participa la sufragiu universal; nu pot fi membri de partide şi de alte organizaţii social-politice; nu pot satisface serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova etc.).