Pin It

Forma de realizare a administraţiei publice reprezintă o acţiune exterioară a autorităţii publice (persoanei cu funcţie de răspundere) efectuată în limitele competenţelor prevăzute de lege sau conform legii, ce generează anumite efecte, consecinţe cu caracter juridic sau cu caracter nejuridic.

Formele de realizare a administraţiei publice sunt diverse şi alegerea unei sau altei forme depinde de foarte multe circumstanţe:competenţa autorităţii (organului) administraţiei publice, particularităţile obiectului administrării.

Conform doctrinei juridice cele mai răspândite forme de realizare a administraţiei publice sunt considerate următoarele:

  1. emiterea sau adoptarea actelor administrative cu caracter normativ şi actelor administrative cu caracter individual;
  2. aplicarea actelor administrative cu caracter normativ, săvârşirea în temeiul lor a unor acţiuni cu caracter juridic;
  3. formă de activitate contractuală, încheierea contractelor administrative;
  4. săvârşirea unor acţiuni cu caracter organizatoric;
  5. îndeplinirea unor acţiuni tehnico-organizatorice sau a unor operaţiuni material-tehnice.

În cadrul formelor concrete de realizare a activităţii administraţiei publice de pot distinge

două mari categorii:

  1. forme juridice de realizare a administraţiei publice
  2. forme ne juridice de realizare a administraţiei publice

Formele juridice întotdeauna produc efecte juridice bine determinate şi ele sunt numite forme de realizare administrativ-juridice ale administraţiei publice(actele administrative, contractele administrative, actele civile, actele de drept al muncii, şi faptele juridice materiale).

Formelenejuridice de realizare a administraţiei publice nu produc efecte juridice directe, deşi în unele cazuri au importanţă pentru realizarea eficientă a formelor juridice (săvârşirea unor acţiuni cu caracter organizatoric şi îndeplinirea unor acţiuni tehnico-organizatorice sau a unor operaţiuni material-tehnice).