Pin It

În general sunt considerate nevalabile acele acte administrative care sunt create, aprobate şi puse în aplicare cu încălcarea cerinţelor faţă de aceste acte, în special modul de aprobare şi conţinutul lor juridic.Ca regulă actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii lor din vigoare printr-un alt act juridic, care aparţine, de regulă, autorităţii emitente, organului ierarhic superior acestuia sau altei autorităţi publice, în special instanţei judecătoreşti.

Conform opiniilor din doctrină actele administrative nevalabile, pot fi divizate în următoarele categorii:

  1. acte administrativelovite de nulitate absolută
  2. acte administrativelovite de nulitate relativă
  3. acte administrative inexistente

Sunt considerate în calitate de acte administrative lovite de nulitate absolută, acele acte administrative care sunt create şi aplicate cu nerespectarea unor condiţii de fond privind conţinutul actului cum ar fi încălcarea gravă al legii, a competenţei autorităţii publice emitente.

Sunt lovite de nulitate relativă acele acte administrative care nu respectă nişte condiţii sau cerinţe de formă (nerespectarea cerinţelor de adoptare). În cazul în care deficienţele respective pot fi înlăturate fără a afecta conţinutul şi esenţa actului administrativ, acesta va continua să rămână în vigoare. În caz contrar, ca şi în situaţia actelor lovite de nulitate absolută, actul administrativ lovit de nulitate relativă urmează a fi scos din vigoare.

Sunt considerate inexistente acele acte administrative care sunt lipsite de elementele esenţiale ce determină natura şi obiectul actului administrativ respectiv fără de care el nu poate fi conceput cum ar fi emiterea sau adoptarea unui act administrativ de către o persoană care nu are calitatea de funcţionar public sau de către o organizaţie care nu are calitatea de autoritate publică sau de un organ vădit incompetent.

Precizări în ceea ce priveşte actele administrative inexistente există şi în Constituţia republicii Moldova. Conform art. 102, alin.(4) din Constituţie „Nepublicarea hotărârii sau ordonanţei Guvernului atrage inexistenţa ei".