Pin It

Constrângereaadministrativă este o formă a constrângerii statale şi împreună cu alte forme de constrângere juridică formează forţa coercitivă a statului.

Fiind o varietate a constrângerii statale, constrângerea administrativă este aplicată ca un mijloc extrem de asigurare şi ocrotire a ordinii de drept în domeniul administraţiei publice, adică îndeplineşte o funcţie de reprimare.În acelaşi timp, măsurile de constrângere administrative în scopul ocrotirii ordinii de drept exercită şi alt gen de funcţii fiind aplicate nu numai în calitate de pedeapsă pentru încălcările de drept (disciplinare şi contravenţionale), dar şi pentru preîntâmpinarea şi curmarea lor.Aceasta înseamnă că aceste măsuri trebuie tratate în sens mai larg decât realizarea unor sancţiuni ale normelor de drept administrativ.

Însăşi denumirea acestor măsuri de constrângere ne vorbeşte că pentru aplicarea lor este caracteristică procedura extrajudiciară, adică aplicarea lor este de competenţa organelor executive (persoanelor cu funcţii de răspundere), care le realizează nemijlocit în procesul activităţii fără a se adresa în instanţa judecătorească.Însă în cazurile prevăzute de lege unele măsuri de constrângere administrativă sunt aplicate prin intermediul instanţelor de judecată.În particular, aceasta are loc în cazurile aplicării celor mai severe sancţiuni pentru comiterea contravenţiilor (cazuri ce prezintă dificultate).

Măsurile de constrângere administrativă sunt diverse.Conform destinaţiei lor sau în dependenţă de prezenţa sau lipsa faptei ilegale, măsurile de constrângere administrativă pot fi clasificate în trei grupe:

  1. măsuri de prevenire;
  2. măsuri de stopare (curmare);
  3. măsuri de răspundere juridică.