Pin It

Asigurarea legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice constituie o sarcină de primă importanţă a acestei forme de activitate statală.Nerespectarea legilor şi altor acte normative adoptate conform legii, precum şi lipsa disciplinei în cadrul procesului administrativ, constituie un factor de risc în promovarea unor sau altor reforme şi, în rezultat, dezvoltarea durabilă a societăţii.

Reieşind din considerentele menţionate apare necesitatea perfecţionării permanente a mecanismului de control şi supraveghere asupra procesului administrativ în general şi cel decizional în particular.Astfel pentru asigurarea unui nivel înalt de legalitate şi disciplină în administraţia publică se impune selectarea şi promovarea funcţionarilor cu nivel de moralitate şi profesionalism suficient pentru satisfacerea necesităţilor şi dezvoltarea în continuă a nivelului de viaţă a cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi rezolvarea unor aşa sarcini cum ar fi:

  1. crearea unei atmosfere care asigură inevitabilitatea răspunderii în caz de încălcarea a legii, altor acte normative şi disciplinei;
  2. Neadmiterea şi chiar profilaxia încălcărilor apărute în procesul activităţii autorităţilor administrative;
  3. Descoperirea operativă şi la timp, curmarea şi înlăturarea cauzelor încălcărilor legalităţii şi disciplinei;
  4. Elaborarea şi aplicarea unor măsuri complexe îndreptate spre înlăturarea cauzelor încălcărilor, cum ar fi nivelul de salarizare şi asigurarea cu condiţii de trai a funcţionarului public chiar din momentul încadrării în serviciului public (promovarea principiului „funcţionarul trebuie să aibă ce pierde în caz de comitere a încălcărilor regimului de legalitate şi disciplină");
  5. Atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii şi disciplinei, indiferent de poziţia şi funcţia ocupată;
  6. Asigurarea transparenţei procesului de administrare, cu supravegherea continuă din partea mijloacelor de informare în masă şi a societăţii civile.