Pin It

Controlul formaţiunilor nestatale, denumit şi control obştesc, este una din formele principale de control exercitat faţă de administraţia publică din partea organizaţiilor social - politice, asociaţiilor obşteşti, mijloacelor de informare în masă şi alte formaţiuni nestatale, adică ceea ce poate fi numit prin termenul generic de societatea civilă.

Această formă de control reiese, în temei din dreptul cetăţeanului la asociere prevăzut de art. 41, 42 din Constituţia Republicii Moldova (libertatea partidelor şi a altor organizaţii social - politice, dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate, etc.).Acest control este efectuat în diferite direcţii cum ar fi:

  1. a) crearea grupurilor de iniţiativă pentru soluţionarea diferitor probleme ce se referă la interesele anumitor asociaţii şi grupuri de persoane;
    1. ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor formaţiunilor obşteşti şi cetăţenilor;
    2. activitatea mijloacelor de informare în masă, inclusiv în domeniul informării populaţiei despre neajunsurile în activitatea administraţiei publice (derularea unor certări în procesul pregătirii informaţiei);
    3. activitatea sindicatelor şi patronatelor, care trebuie să asigure un echilibru real între interesele angajaţilor şi angajatorilor (inclusiv protecţia muncii, asistenţa socială, remunerarea muncii, etc.);
    4. f) un control specific asupra activităţii diferitor autorităţi administrative se exercită prin intermediul agenţilor economici şi altor structuri private, mai ales în domeniile ce ţin de activitatea nemijlocită a acestora (adresarea cu propuneri, cereri, reclamaţii), aceasta având efect asupra îmbunătăţirii atât a legislaţiei, cât şi perfecţionarea activităţii autorităţilor respective.