Pin It

Conform prevederilor constituţionale Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele cerute de acesta, de comisiile parlamentare şi de deputaţi.Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului, iar dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.

Astfel am putea vorbi despre următoarele forme de control a Parlamentului asupra administraţiei publice:

  1. şedinţele Parlamentului, în plenul cărora se ascultă dările de seamă şi rapoartele conducătorilor autorităţilor administraţiei publice (ora Guvernului) şi se iau decizii pe marginea acestora;
  2. activitatea comisiilor parlamentare permanente sau speciale (de anchetă) în diferite domenii, care pot audia persoanele oficiale şi solicitările cărora trebuie îndeplinite de autorităţile administrative;
  3. întrebările sau interpelările adresate de deputaţi ca un mijloc destul de eficient de control al administraţiei publice.

În rezultatul controlului parlamentar poate fi exprimată neîncrederea în Guvern, adică survine răspunderea politică a acestuia.

Preşedintele Republicii Moldova ca şef al statului de asemenea are unele funcţii de control asupra executivului exprimat prin administraţia publică, desigur mai puţine decât organul legislativ.Astfel conform art. 88 lit. i) din Constituţia Republicii Moldova Preşedintele Republicii Moldova suspendă actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, până la adoptarea hotărârii Curţii Constituţionale.Plus la aceasta Preşedintele Republicii Moldova, în limitele prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, participă la numirea Guvernului, precum şi la numirea şi eliberarea din funcţie a unor membri ai Guvernului în parte.