Pin It

Părţile în litigiile de contencios administrativ sunt reclamaţii, care trebuie să fie subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ, şi pîrîţii, adică autorităţile publice şi persoanele asimilate acestora.

Conform art. 5 din Legea contenciosului administrativ din 10 februarie 2000 subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ sunt:

  1. persoana fizică, inclusiv funcţionarul public, militarul, persoana cu statut militar, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri;
  2. persoana juridică, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri;
  3. Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preşedintele raionului şi primarul - în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, inclusiv privind controlul administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale;
  4. procurorul care, în condiţiile Codul de procedură civilă, atacă actele emise de autorităţile publice;
  5. avocatul parlamentar, care, la sesizarea persoanei vătămate într-un drept al său, atacă actele administrative - în condiţiile Legii cu privire la avocaţii parlamentari din 17 octombrie 1997;
  6. Comisia Naţională de Integritate - în condiţiile Legii cu privire la Comisia Naţională de Integritate nr. 180 din 19 decembrie 2011;
  7. instanţele de drept comun şi cele specializate, în cazul ridicării excepţiei de ilegalitate.
  8. alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Încalitate de pîrît apar autorităţile publice şi organizaţiile asimilate acestora cum ar fi:

  1. subdiviziunile autorităţilor publice cu competenţă decizională;
  2. funcţionarii din structurile menţionate.

Persoanele private (fizice sau juridice) pot fi asimilate autorităţilor publice, dacă acestea exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate să presteze un serviciu de interes public sau să exercite funcţii publice întru executarea actelor legislative sau normative ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale (cum ar fi notarii, etc.).Prin urmare, actele emise de persoanele private întru realizarea acestor prerogative pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.Nu pot fi contestate în contenciosul administrativ actele emise de organizaţiile obşteşti sau persoanele juridice cu scop lucrativ.