loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Misiunile, obiectivele, conţinutul şi structurile activităţii de comunicare sunt prevăzute în Legea Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009. Potrivit acestei legi:

-Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu. Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective. ( art.4)

-Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice. ( art. 16)

La nivelul fiecărei structuri administrative există aşadar o structură de comunicare ( chiar dacă denumirile sunt diferite de la instituţie la instituţie). Mărimea structurii de comunicare variază în funcţie de nivelul administrativ pe care instituţia respectivă îl reprezintă, de mărimea instituţiei sau localităţii precum şi de bugetul instituţiei / localităţii respective.

Existenţa acestor structuri în organigrama instituţiilor administrative de la toate nivelurile ( de la preşedinţie şi guvern până la primăria celei mai mici localităţi) arată importanţa ce se acordă în administraţia publică actuală actului de comunicare. Este şi o necesitate a zilelor noastre, nu e doar vorba de respectarea unei legi!

 1. La nivelul administraţiei prezidenţiale: există Departamentul de Comunicare Publică, condus de un consilier de stat.

Departamentul de Comunicare Publică este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale abilitată să promoveze punctele de vedere ale Preşedintelui României, să propună mesaje şi să redacteze comunicate de presă, să analizeze impactul şi contextul mediatic ale acţiunilor Preşedintelui. De asemenea, Departamentul de Comunicare Publică preia solicitările mass-media, realizează acreditările de presă şi administrează conţinutul media al paginii de internet a instituţiei. Şeful Departamentului Comunicare Publică este şi purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României.

In cadrul instituţiei prezidenţiale funcţionează şi un Compartiment pentru probleme cetăţeneşti, audienţe şi petiţii.

 1. La nivelul Guvernului României:

Pentru asigurarea şi coordonarea producerii integrate şi unitare a mesajului public guvernamental şi coordonarea răspândirii informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, în cadrul Secretariatului General al Guvernului funcţionează Departamentul de

comunicare şi al purtătorului de cuvânt al Guvernului, condus de un secretar de stat, numit,

21

respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru[1].

Departamentul de Comunicare şi al Purtătorului de Cuvânt al Guvernului comunică zilnic agenda publică a Primului-ministru. Agenda primului-ministru cuprinde evenimentele şi activităţile publice la care participă premierul.

Insitutuţia guvernamentală posedă un compartiment de relaţii cu publicul, ce are în compunere Biroul de audienţe cetăţeni şi Biroul relaţii petiţii.

 1. La nivelul ministerelor: există în majoritatea cazurilor direcţii de comunicare şi relaţii publice. Denumirile acestor direcţii diferă de la un minister la altul. Astfel, dacă în cazul Ministerului Finanţelor funcţionează Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media, în alte cazuri această structură de comunicare se numeşte, de exemplu:
 • la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: Departament de Comunicare;
 • la Ministerul Mediului: Direcţia de Comunicare;
 • la ministerele Afacerilor Interne şi Apărării Naţionale: Direcţia Informare şi Relaţii Publice;
 • la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: Direcţia Generală de Informare Publică şi Comunicare.

În cazul ministerelor Sănătăţii şi Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, structura de comunicare şi informare publică este doar la nivelul unui serviciu: Serviciul de Presă şi Relaţii Publice.

Fiecare minister are în organigramă şi o structură de relaţii cu publicul, prin care este organizată activitatea de primire-soluţionare a petiţiilor, sunt oferite audienţe şi este asigurată primirea evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei.

Atribuţiile principale ale direcţiilor ( serviciilor) de comunicare din cadrul ministerelor:

 • conceperea, organizarea, conducerea si controlul activitatilor de informare si relatii publice;
 • asigură relaţionarea acesteia cu societatea civilă, comunităţile locale, cetăţenii şi structurile statului de drept, precum şi politica de transparenţă la nivelul ministerului;
 • gestionează imaginea publică a instituţiei. În acest sens, personalul direcţiei întocmeşte proiecte privind strategiile de comunicare şi relaţii publice la nivelul ministerului.
 1. la nivelul prefecturilor: şi aici există o varietate de forme de organizare a comunicării şi informării publice. Astfel, unele prefecturi ( cum este cea de la Cluj) au un compartiment distinct de comunicare şi relaţii publice, care conţine şi biroul de relaţii cu publicul, iar în organigramele altora ( cum este cea de la Braşov) nu există un asemenea compartiment, dar funcţionează Biroul de Relaţii cu Publicul în cadrul unei structuri organizatorice mai mari ( de exemplu, la prefectura Braşov acest biroul se află în componenţa Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse umane, Salarizarea, Achiziţii publice, Informatic, Relaţii cu publicul şi Administrative şi Compartiment Informatic.

Toate instituţiile prefectului de ţară au desemnată o persoană responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public.

Atributii principale ale structurii de comunicare a prefecturilor:

 • asigură prin compartimentul de specialitate relatia cu cetateanul si aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • asigură activitatea de registratura pentru toate documentele adresate Institutiei Prefectului, asigura programarea cetatenilor la audiente si solutionarea cererilor, petitiilor si a sesizarilor.
 1. la nivelul administraţie publice locale:
  1. în cazul consiliilor judeţene, structurile comunicaţionale se numesc fie Compartiment Informare Relaţii cu Publicul, fie Serviciul Relaţii cu Publicul, în concordanţă cu viziunea conducerii administraţiei judeţene privind locul şi rolul comunicării în procesul administrativ.

Unele instituţii administrative judeţene au şi purtător de cuvânt, în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, este numită o persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public.

 1. la nivelul primăriilor:

Structura de comunicare a comunelor nu este de sine stătătoare, ci este inclusă într-una mai mare, cu atribuţii executive mai largi. Este cazul de exemplu a Primariei Snagov, în care Relaţiile publice se regăsesc întrun birou împreună cu: Registratura, Arhiva, Protecţia Muncii, Asistenţa Socială şi Autoritatea Tutelară. Alte comune, deşi au un compartiment de informare şi relaţii publice şi îşi au desemnat chiar un purtător de cuvânt, nu posedă personal care să aibă atribuţii doar pe line de comunicare şi de relaţii cu publicul, persoanele care sunt numite să se ocupe de această activitate cumulează atribuţiile de bază cu cele din această sferă ( vezi primăria Bistra, din judeţul Alba, de pildă). In cazul oraşelor şi municipiilor mai mici este organizat Serviciul Relaţii Publice şi Centrul de Informare pentru Cetăţeni. Alta este situaţia oraşelor mari, în care activităţile de comunicare şi informare publică se desfăşoară la un alt nivel. Aici se regăsesc direcţii de comunicare şi relaţii publice, precum şi centre de informare pentru cetăţeni.

Ca exemplu de organizare a comunicării publice a unei primării de reşedinţă de judeţ îl dăm pe

22

cel al Primăriei Braşov .

Direcţia de Relaţii Comunicare a Primăriei municipiului Braşov are următorele structuri: Servciul de resurse umane, Centru de informaţii pentru cetăţeni, Serviciul administrativ şi Birou informaţii publice şi mass-media.

Birou Informaţii publice şi Mass-Media:

 • are în organigramă 6 persoane, din care una de conducere.

Atribuţii:

 • asigura accesul cetatenilor la informatiile de interes public, gestionand si solutionand cererile in conformitate cu prevedrile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • ţine evidenta Registrului pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;
 • organizeaza dezbaterile publice ale institutiei pe probleme de interes general in colaborare cu serviciile de specialitate ale primariei;
 • reprezinta interesele municipalitatii in relatia cu mass-media;
 • elaboreaza comunicate de presa, dosare de presa, comunicate oficiale, etc;
 • gestioneaza elaborarea si tiparirea Raportulului Primarului Municipiului Brasov, Monitorului Oficial al Municipiului Brasov, Revistei Consiliului Local Brasov si a altor publicatii informative ale primariei (fluturasi, brosuri etc.);
 • elaboreaza materiale pentru publicatia Agenda Locala;
 • monitorizeaza mass-media locala si nationala;
 • asigura imbunatatirea comunicarii dintre cetateni si autoritatea pe care o reprezinta, prin procesarea solicitarilor venite pe portalului www.brasovcity.ro;
 • ţine evidenta si solutioneaza petitiile inregistrate conform Ordonantei Guvernului nr.27/2002, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.233/2002;
 • gestioneaza activitatea de Call Center pentru linia 984 - telefonul cetateanului (evidenta apelurilor pe probleme, evidenta raspunsurilor, elaborarea si actualizarea bazei de date cu probleme);
 • asigura raspunsurile la cererile, propunerile, sesizarile primite pe adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si pe site-ul www.brasovcity.ro;
 • ofera informatii privind activitatea primariei, serviciilor de specialitate si ale altor institutii publice cu care colaboreaza primaria.

Primăria Braşov are un purtător de cuvânt.

Centrul de Informţii pentru Cetăţeni

 • are 17 persoane în organigramă, din care una cu funcţie de conducere.

Atribuţii:

 • informarea si asistarea cetatenilor in mod direct, prin telefon, in scris si prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce tin de administratia locala;
 • primirea, inregistrarea si distribuirea documentelor, spre rezolvare, de la cetateni, institutii, agenti economici adresate primariei in mod direct, prin posta, prin curieri sau posta electronica;
 • emiterea si eliberarea pe loc, fara timp de asteptare, a LT-urilor, adeverintelor privind detinerea in proprietate a terenurilor agricole, acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele si materiale de constructie, adeverintelor privind incadrarea imobilelor in zona istorica s.a.;
 • eliberarea autorizatiilor, avizelor, aprobarilor si altor documente emise de serviciile primariei; in mod direct cetatenilor;
 • elaborarea materialelor informative (pliante, brosuri, fluturasi, afise, etc.);
 • elaborarea si editarea publicatiei trimestriale de informare a cetatenilor "Consiliul Local Brasov";
 • coordonarea programului de audiente la primar, viceprimari si functionarii publici cu functii de conducere din institutie: asistarea cetatenilor pentru a urma procedura de inscriere in audienta, colaborarea cu serviciile primariei privind colectarea informatiilor pentru audiente, inscrierea in audiente.

Un rol important în informarea publică a cetăţenilor de către instituţiile publice locale îl are secretarul comunei, oraşului, municipiului sau judeţului. Potrivit Legii administraţiei publice locale ( Legea nr.215/ 2001), secretarul are printre atribuţiile sale şi pe cea de asigurare a aducerii la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.

 

[1]   www.gov.ro

Loading...