Pin It

La baza oricăror negocieri comerciale stă în mod obligatoriu obţinerea de informaţii despre conjunctură, piaţă, partener, produs, preţ etc.

Informaţiile necesare în procesul de negociere se clasifică astfel:

 

 1. După sursă informaţiile pot fi interne sau externe.
 2. a) Sursele interne de informare sunt:
  • compartimentele de conjunctură – marketing şi servicii operative din cadrul întreprinderilor de comerţ exterior şi productive;
  • institutul de economie mondială;
  • institute de cercetări şi proiectări;
  • banca de date a Centrului de Comerţ Exterior;
  • direcţii de specialitate din Ministerul Comerţului şi Industriei;
  • asociaţii ale exportatorilor şi camere de comerţ şi industrie;
  • studii de produs: monografii, studii de piaţă, studii de conjunctură;
  • studii de marketing (rezultatul unor anchete, sondaje, paneluri).

 

 1. b) Sursele externe de informaţii sunt:
  • ONU cu organismele sale specializate (FMI, BIRD, BERD);
  • publicaţii, organizaţii internaţionale (ONUDI, PNUD, CEE, OCDE, etc.);
  • autorităţi centrale, locale din diferite ţări;
  • organisme economice internaţionale (UNCTAD, GATT, OMC);
  • camere de comerţ şi industrie, asociaţii ale exportatorilor (BOTB, JETRO), participare la târguri, expoziţii, simpozioane, misiuni de prospectare a pieţei;
  • servicii de urmărire a presei, institute de marketing şi conjunctură;
  • instituţii de învăţământ superior;
  • redacţiile unor ziare, reviste, biblioteci.

 

 1. c) Surse ale partenerilor de pe piaţă:
  • bănci, furnizori, clienţi;
  • parteneri de afaceri;
  • agenţi, brokeri, comisionari, intermediari;
  • prospecte ale partenerilor în care sunt prezentate produsele;
  • conducătorii şi organizarea firmei;
  • bilanţuri contabile etc.

 

 

 

 1. După obiect, informaţiile se diferenţiază având în vedere:
  • situaţia economică mondială;
  • ţara partenerului;
  • piaţa produsului, taxe vamale;
  • partenerul de negociere.

 

 1. După accesibilitate, informaţiile pot fi:
  • comune (accesibile ambelor părţi);
  • specifice (accesibile numai unei părţi).

 

 1. După precizie, informaţiile pot fi:
  • precise, detaliate;
  • incomplete;
  • cu grad redus de detaliere;

 

 1. După veridicitate, informaţiile se împart în informaţii:
  • în cea mai mare parte adevărate;
  • parţial adevărate;

 

 1. După dificultatea obţinerii, informaţiile sunt:
 • oferite;
 • voalate;
 • de uz intern;

 

Informaţiile oferite se regăsesc în:

 • prospecte, cataloage;
 • comunicate de presă;
 • ştiri privind relaţiile de afaceri.

 

Informaţiile voalate rezultă din:

 • date privind cifra de afaceri;
 • tehnologii de fabricaţie utilizate;
 • intenţii viitoare de import sau export.

 

Informaţiile de uz intern se referă la :

 • informaţii confidenţiale (agenţii en gros);
 • date asupra fenomenelor ce pot influenţa piaţa.

Aceste informaţii pot fi obţinute prin:

 • sondaje de opinie;
 • cercetări de piaţă;
 • discuţii cu parteneri de afaceri.

 

Informaţiile secrete au în vedere:

 • metode de penetrare pe piaţă – politici, preţuri, ambalaje;
 • reţele de distribuţie folosite, comisioane plătite;
 • scheme de organizare;
 • strategii de marketing.

Aceste informaţii pot fi obţinute prin:

 • relatări ale foştilor angajaţi;
 • oferirea de contraservicii sau cadouri.