Pin It

Managementul organizaţiilor publice se dezvoltă ca domeniu distinct al ştiinţei pornind de la elementele sale fundamentale. Astfel, în continuare sunt prezentate câteva concepte, teorii, principii de bază, care facilitează cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corespunzătoare a abordărilor, instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de management public cu care operează funcţionarii din instituţiile publice.

Prin conţinutul său, managementul organizaţiilor publice reprezintă suportul teoretic şi practic necesar implementării schimbărilor în instituţiile publice.

Procesul de restructurare a sectorului public, în general, şi a sistemului administrativ, în special, necesită înalt profesionalism, respectiv funcţionari publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate şi în domeniul managementului public.

Se conturează din ce în ce mai mult tendinţa de profesionalizare a funcţionarilor publici permanenţi.

Evident, această mutaţie semnificativă determină o foarte bună cunoaştere a conţinutului managementului public.

Managementul organizaţiilor publice reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componente ale sistemului administrativ, prin care, înregim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile, şi/sau se planifică, organizează, coordonează, gestionează şi controlează activităţile implicate în realizarea serviciilor care satisfac interesul public.