Pin It

Managementul organizaţiilor publice s-a constituit în decursul timpului ca urmare a preocupărilor continue ale specialiştilor pentru perfecţionarea activităţii în domeniul administraţiei publice.

Începuturile ştiinţei administraţiei se află undeva în secolul al XVII-lea. Germenii viitoarei ştiinţe a managementului public au apărut în Germania şi Austria, ţări în care au fost organizate cursuri de ştiinţe camerale, respectiv de administrare a finanţelor publice, iar ulterior cercetările au cuprins întreaga administraţie de stat.

Datorită activităţii cameraliştilor în secolul al XlX-lea, în Austro-Ungaria a fost creat un aparat adminsistrativ bine organizat.

Dintre cameralişti s-au remarcat Lorenz von Stein, profesor la universităţile din Kiev şi Viena (1845 - 1885) şi L. Gumplovitz, profesor la universitatea din Granz (1838 - 1909).

După Dunsire (1994), într-o societate democratică cetăţenii au dreptul să participe la planificarea, implementarea, evaluarea şi reforma serviciilor publice.

Prin urmare, aceştia pot fi implicaţi direct în procesele de management şi de execuţie din sectorul public.

Deşi în România conceptul de management al organizaţiilor publice a fost introdus după 1990, devine din ce în ce mai evidentă necesitatea dezvoltării cercetărilor pentru demonstrarea faptului ca managementul public este un domeniu distinct, care se delimitează clar de alte domenii, respectiv administraţia publică şi dreptul administrativ.