Pin It

În ceea ce priveşte managementul organizaţiilor publice există trei abordări, cunoscute şi în literatura americană de specialitate.

Problematica managementului organizaţiilor publice este abordată din trei perspective, şi anume: politică, legală şi managerială.

Astfel, au rezultat trei abordări majore:

  1. Abordarea politică;
  2. Abordarea legală;
  3. Abordarea managerială.

1 Abordarea politică

Abordarea politică a fost explicată şi susţinută de Wallace Sayre, care considera că managementul organizaţiilor publice este o problemă de teorie politică. Problema fundamentală într-o democraţie este responsabilitatea pentru un control total. Abordarea politică a managementului public pune accent pe valori ca:

  • reprezentativitate;
  • sensibilitate;
  • receptivitate.

Se consideră că acestea sunt esenţiale pentru menţinerea democraţiei constituţionale şi pot fi integrate în managemntul public.

Structura managementului public devine una politizată de diferite grupuri care caută permanent reprezentare. Se întâmplă frecvent ca unele organizaţii să crească în timp, în principal ca un răspuns la cererea politică de a satisface interesele de reprezentare. Dar, aşa cum afirma Seidman, aceste dispute vor continua întrucât organizaţiile administrative sunt frecvent abordate ca fiind dominate de probleme politice, accentuând astfel rolul valorilor politice în domeniul managementului public.

 2. Abordarea legală

Această abordare a fost uneori minimizată ca importanţă, în special de reprezentanţii abordării manageriale. În SUA însă este definită ca fiind una dintre cele mai importante pentru înţelegerea şi definirea managementului organizaţiilor publice.

Abordarea legală a managementului public reuneşte trei valori.

  • Prima se referă la procedura folosită pentru a desfăşura procesele administrative. Aceasta trebuie să fie precis definită deoarece a fost recunoscută mult timp ca valoare care nu poate fi limitată la un singur set de cerinţe sau standarde.
  • A doua valoare se refera la drepturile individuale reale ale fiecărui funcţionar public. Acestea sunt menţionate într-o Carta a drepturilor şi in alte amendamente.
  • A treia valoare se referă la aspectele juridice care influenţează rezultatele conflictelor apărute între persoanele private şi stat. Acestea definesc puterea de dispunere pe care o au curţile de a milita împotriva nedreptăţilor, a abaterilor de la prevederile legii şi a acorda protecţie legală pentru toţi cetăţenii care au fost afectaţi de aplicarea unor decizii administrative.

3. Abordarea managerială

Înţelegerea celei de a treia abordări, abordarea managerială, este condiţionată de cunoaşterea teoriei managementului ştiinţific şi a abordării birocratice