loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Multidimensionalitatea managementului public rezulta din numeroasele conexiuni cu alte domenii distincte ale ştiinţei, după cum reiese din figura.

Între managementul general şi managementul public există strânse interdependenţe, în sensul că o serie întreagă de principii şi legităţi ale managementului îşi găsesc aplicabilitate în instituţiile publice.

Legătura dintre cele două este de tipul parte-întreg, în care managementul public este un domeniu de aplicabilitate a teoriei generale a managementului, desigur în forme specifice determinate de particularităţile domeniului şi orientarea pe satisfacerea interesului public.

În cadrul organizării statale trebuie să existe o permanentă colaborare între managerii publici din administraţie şi instituţiile politice, deoarece administraţia constituie unul din instrumentele cele mai importante utilizate de instituţiile politice pentru conducerea societăţii.

Colaborarea între factorii politici şi administraţia de stat constituie o garanţie a obţinerii unor rezultate superioare în conducerea societăţii.

O altă interdependenţă o constituie cea existentă între managementul public şi dreptul administrativ.

În cercetarea managementului public nu se poarte face o separare între aspectele juridice şi cele manageriale, întrucât acestea nu pot fi trasate separat.

Astfel, sistemul administrativ nu poate funcţiona în afara regulilor juridice, dat fiind faptul că întreaga organizare şi desfăşurare a proceselor şi relaţiilor de management din administraţia publică sunt reglementate de norme juridice.

De aceea, în cercetarea managementului organizaţiilor publice, ştiinţa administraţiei trebuie îndreptată şi spre cercetarea reglementărilor juridice, făcând apel la rezultatele oferite de ştiinţa dreptului administrativ.

În ceea ce priveşte interdependenţa dintre managementul public şi sociologie, trebuie să pornim de la realitatea conform căreia procesul şi relaţiile de management se desfăşoară într-un mediu social organizat, în cadrul căruia se desfăşoară activităţile stabilite prin norme juridice.

De aici rezultă necesitatea accentuării preocupărilor pentru cercetarea problemelor sociale, care influenţează procesele de management.

În acest sens se pot exemplifica interdependenţele managementului public cu ştiinţele economice, care studiază în detaliu toate aspectele activităţii economico-financiare.

Există o serie de interdependenţe între managementul public şi psihologie, în sensul că managerii organizaţiilor publice şi nu numai aceştia, apelează la rezultatele cercetărilor psihologice, la instrumentarul specific acestui domeniu pentru a verifica aptitudinile şi caracterul celor care urmează să intre în sistemul administrativ.

Astfel sunt utilizate teste variate care să evidenţieze, de exemplu, capacitatea de raţionament logic al unei persoane, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitatea şi inventivitatea.

Un alt domeniu care intră în corelaţie cu managementul organizaţiilor publice este ergonomia.

Cercetările în acest domeniu au ca scop principal, adoptarea de măsui, prn care să fie create condiţii de muncă confortabile, pentru obţinerea unei eficienţe maxime. Folosind concluziile ergonomiei şi concluziile propriilor investigaţii, cercetătorii în domeniul manegementului public oferă soluţii pentru perfecţionarea continuă a proceselor şi relaţiilor de management, acţionându-se în acest scop, şi asupra condiţiilor de muncă din administraţie.

Managementul public se află în interdependenţă şi cu demografia, care studiază diferite aspecte referitoare la populaţie, care interesează într-o anumită măsură şi funcţionarii din instituţiile publice.

Astfel, demografia cercetează structura populaţiei pe grupe de vârstă, pe sexe, amplasarea populaţiei în diferite zone ale ţării, în mediul rural sau urban, diferite probleme socioprofesionale, perspectivele natalităţii, morbidităţii, mortalităţii, etc.

Datele obţinute din cercetările demografice sunt utilizate în managementul public în scopul adaptării administraţiei la condiţiile specifice de loc şi timp, pentru satisfacerea într-un grad tot mai ridicat a cerinţelor sociale.

Loading...