loading...

În cazul când nu puteți vizualiza articolul faceți refresh la pagină (butonul F5).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Înţelegerea acestui domeniu distinct al managementului organizaţiilor publice presupune cunoaşterea unor aspecte particulare, menite să permită o prezentare a cadrului general, în care se derulează procesele de management din instituţiile publice din România.

  • Interesul public

Scopul managementului public în instituţiile administraţiei publice este satisfacerea interesului general, fără a se avea în vedere obţinerea de profit, în timp ce managerii din organizaţiile private urmăresc în mod constant obţinerea de câştig material.

Este foarte important de precizat că obiectivul unei instituţii publice este servirea interesului public.

Există cerinţe pe care iniţiativa particulară nu le-ar putea satisface şi care sunt esenţiale pentru societate, în general, şi pentru fiecare membru în parte. Asemenea cerinţe care alcătuiesc interesul public, constituie domeniul propriu al managementului organizaţiilor publice.

Conţinutul interesului public variază în raport de perioadele istorice ale societăţii, formele sociale, tehnicile folosite în fiecare perioadă.

Cu toate acestea, deşi conţinutul variază, obiectivul managementului public rămâne

acelaşi.

  • Serviciul public

Strâns corelat cu conceptul prezentat anterior, serviciul public poate fi explicat ca un ansamblu de activităţi organizate şi autorizate de administraţia publică pentru a satisface nevoi sociale în interes public.

Trebuie reţinut faptul că nu orice activitate de interes public este serviciu public, ci numai acele activităţi care, aşa cum am mai precizat, sunt necesare pentru satisfacerea unor nevoi sociale apreciate de puterea publică ca fiind de interes public.

În acest context este important de explicat conceptul de putere publică, respectiv în ce constă puterea managerilor organizaţiilor publice şi a autorităţilor administrative.

  • Puterea publică

Puterea publică reprezintă ansamblul drepturilor speciale pe care le are o instituţie administrativă, în sens de autoritate ce reprezintă şi apără interesul public, care, în mod obligatoriu trebuie să se impună celui particular, aşa cum rezultă din reglementările legale.

Loading...