Pin It

Structura administraţiei publice reprezintă configuraţia internă şi relaţiile care se stabilesc între componentele sistemului administrativ în procesul de realizare a obiectivelor acestuia.

O bună structurare a administraţiei de stat trebuie să evite, atât supradimensionarea aparatului administrativ, situaţie care generează activităţi paralele şi cheltuieli bugetare suplimentare inutile şi nejustificate, cât şi subdimensionarea aparatului, care provoacă o supraaglomerare cu sarcini şi atribuţii. Prin urmare, aceeaşi instituţie nu trebuie să desfăşoare un număr exagerat de mare de activităţi, ceea ce poate avea ca rezultat o rezolvare superficială şi/sau parţială a problemelor cu care se confruntă instituţia publică şi societatea în ansamblul ei.

În ceea ce priveşte structura administraţiei de stat există două abordări: abordarea funcţională şi abordarea teritorială.

Un sistem administrativ se poate organiza sub următoarele tipuri de structuri:

  • Structura ierarhic - funcţională asigură, în principal, unitatea de decizie şi acţiune în cadrul sistemului şi este determinată de varietatea domeniilor de activitate reunite în administraţie;
  • Structura teritorială este determinată de dispunerea diferitelor componente ale structurii sistemului administrativ în unităţi administrativ-teritoriale distincte;
  • Structura de tip mixt îmbină primele tipuri de structuri.

Structura ierarhic - funcţională

Presupune organizarea instituţiilor publice pe niveluri ierarhice, pe categorii de instituţii, în funcţie de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Astfel, au fost concepute instituţii cu competenţă materială generală, care îşi desfăşoară activitatea, principial, în toate sferele vieţii sociale. O astfel de instituţie este guvernul. Spunem principial, deoarece şi între aceste instituţii există diferenţieri în ceea ce priveşte volumul şi natura atribuţiilor, în raport cu rolul instituţiei respective în cadrul sistemului administraţiei de stat.

Structura teritorială

Desemnează organizarea sistemului administrativ în raport cu teritoriul pe care îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită competenţa instituţia administraţiei de stat.

În cadrul structurii teritoriale, administraţia de stat cuprinde instituţii cu competenţă teritorială generală, denumite şi instituţii centrale şi instituţii cu competenţă teritorială limitată la unităţile administrativ-teritoriale, denumite şi instituţii locale ale administraţiei de stat.