Pin It

Adaptarea instituţiilor publice la sistemul de nevoi se realizeaza prin intermediul activităţii managerilor publici şi este rezultatul fundamentării aplicării deciziilor administrative.

Orice activitate umană, presupune în mod prealabil fundamentarea, în luarea unei decizii. Fiecare acţiune serveşte la realizarea unui scop bine determinat. Pentru atingerea scopului există mai multe modalităţi de acţiune, care descriu diferite variante decizionale.

În managementul public, deciziile administrative sunt adoptate atât de către reprezentanţi numiţi şi/sau aleşi din instituţiile administraţiei de stat, cât şi de către funcţionari publici de conducere şi/sau execuţie din instituţiile publice.

Decizia administrativă poate fi definită ca un proces complex de alegere a unei variante decizionale din mai multe posibile, în vederea realizarii unui obiectiv al administraţiei publice şi/sau instituţiilor publice care influenţeaza activitatea a cel puţin unei alte persoane fizice sau juridice din sistem, a sistemului administrativ în ansamblul lui sau a societăţii , în general.

Decizia administrativă poate fi definită şi ca o manifestare de voinţă a conducerii unei instituţii a administraţiei de stat, constând într-o opţiune, în vederea realizarii unui scop.

Particularitati ale deciziei administrative : Este determinata de obiectivele managementului public si de cadrul normativ ; Este rezultatul colaborarii intre functionari publici de conducere si executie reprezentanti alesi si/sau numiti din institutiile publice si cetateni ; Implica un volum mare de munca ;

Presupune derularea unui proces decizional care cuprinde mai multe etape ; Este avizata de una sau mai multe persoane fizice si/sau juridice ; Este rezultatul colaborarii mai multor persoane (titulari de posturi/functii publice de conducere/executie, reprezentanti numiti si/sau alesi si cetateni) ;

Implica responsabilitatea uneia si/sau mai multor persoane titulare ale unor posturi/functii publice in administratie ; a reprezentantilor alesi si/sau numiti si a cetatenilor.

Orice decizie administrativă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe :

  1. Să fie fundamentată ştiinţific

În procesul decizional din cadrul instituţiei publice, pentru a asigura integrarea eficientă a activităţilor, este necesară luarea în considerare a intereselor cetăţenilor şi influenţa celorlalte categorii de factori, pe baza studierii modalităţilor concret-istorice de manifestare în perioada actuală şi în viitor.

  1. Să fie fundamentată din punct de vedere legislativ

O decizie administrativăeste determinată şi determină cadrul legislativ.

  1. Să aibă caracter realist

Aceasta presupune rezolvarea unor situaţii prin fundamentarea unei decizii administrative care implică în prealabil o evaluare cât mai completă a situaţiei de fapt, respectiv a contextului naţional şi/sau a particularităţilor înregistrate în unitatea administrativ- teritorială unde urmează a fi aplicată. În acest sens, se recomandă luarea în considerare a problemelor specifice zonei şi prin urmare a intereselor sociale generale locale.

  1. Să intervină în timp util

Pentru fiecare decizie administrativă există o anumită perioadă determinată în care decizia trebuie fundamentată şi aplicată pentru a putea fi satisfacute anumite interese sociale, generale şi/sau specifice. Pentru ca deciziile să poată fi adoptate în perioada optimă de timp, este necesară o previzionare a schimbărilor sociale, a mutaţiilor care pot interveni în timp în sistemul nevoilor sociale, dar şi în mediul internaţional.

  1. Să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior

Presupune luarea în considerare de către decidenţi a conţinutului deciziilor deja

adoptate pentru a nu interveni suprapuneri sau, dimpotrivă, contradicţii.

  1. Să fie oportună

Pentru ca o decizie administrativă să contribuie pe deplin la realizarea scopului pentru care a fost emisă este necesar ca managerul public şi/sau reprezentantul ales/numit să cunoască situaţia, respectiv conjunctura care a declanşat procesul decizional şi perioada propice pentru fundamentarea şi executarea acesteia. Această condiţie de bază a oportunităţii deciziei administrative ridică o problemă de cea mai mare însemnătate, anume, cine este cel mai competent să sesizeze momentul potrivit pentru adoptarea deciziei administrative.

În ceea ce priveşte competenţa pentru adoptarea unei decizii administrative, după părerea noastră, este recomandabil ca problemele diferitelor colectivităţi să fie rezolvate de către organele administraţiei locale prin adoptarea deciziilor administrative corespunzătoare, iar cadrul general, format din acte normative generale şi specifice, să fie fundamentat la nivelul administraţiei centrale, în urma consultărilor directe cu reprezentanţii de la nivel local.

  1. Să fie finalizată

Implică trecerea imediată la executarea deciziei administrative şi urmărirea aplicării

acesteia.