Pin It

În sens formal-organic, sintagma administraţie publică semnifică ansamblul autorităţilor şi instituţiilor care realizează activitatea de administraţie publică. Dar ce este de fapt o autoritate sau o instituţie a administraţiei publice? Simpla observare a realităţii ne conduce la concluzia că, la urma urmei, este vorba de un grup de oameni organizat sau de o organizaţie.

In esenţă a organiza înseamnă a stabili o ordine, a defini anumite relaţii într-un grop de oameni, care utilizează diverse mijloace, potrivit anumitor proceduri, pentru atingerea unui scop prestabilit. Deci o autoritate sau instituţie a administraţiei publice, privită ca organizaţie, nu este altceva decât un grup de oameni structurat după anumite norme, în scopul de a desfăşura activităţile necesare pentru realizarea unor obiective.

In cazul unei autorităţi sau instituţii a administraţiei publice, structura grupului care o alcătuieşte, mai exact împărţirea în subgrupuri cu sarcini precise, denumite compartimente funcţionale, precum şi relaţiile dintre acestea, se stabilesc prin acte normative. Compartimentele funcţionale poartă denumiri precum direcţie generală, direcţie, serviciu, birou sau, când este vorba de un număr mic de posturi şi nu există un şef, poartă denumirea pur şi simplu de compartiment. Funcţiile de conducere de la nivelul organizaţie, compartimentele funcţionale şi relaţiile ierarhice şi de colaborare sunt reprezentate sintetic prin organigramă.

Vom prezenta ca exemplu organigrama instituţiei Prefectului judeţului Galaţi. Aceasta este întocmită în conformitate cu HG nr.460/2006[1] pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.

Privind o organigramă, de regulă concepută în mod raţional, avem impresia că organizarea autorităţii respective îi asigură automat o bună funcţionare; că această autoritate are capacitatea de a-şi realiza în bune condiţii misiunea.

Realitatea nu este însă atât de simplă. Organizaţiile sunt realităţi sociale complexe în cadrul cărora nu se respectă întocmai normele organizatorice. Complexitatea lor este determinată de faptul că sunt alcătuite din oameni, care au propriile interese şi sentimente, al căror comportament este uneori iraţional, greu de înţeles, şi nu poate fi controlat decât într-o anumită măsură.

 

[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.363 din 26.04.2006.